ယေန႕ေခတ္ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ တုိင္းျပည္၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားအတြက္ အဓိကက်ေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလႊာေပါင္းစံု အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ အင္အားအေတာ္ေလး ခ်ိနဲ႔ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ လူငယ္မ်ားကသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ တစ္နည္းျပန္ၾကည့္လ်င္မူ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ရနိုင္ခဲေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရွာေဖြရယူေနၾကသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဦးေဏွာက္ယိုစီးမွဳကို ကၽြန္ေတာ္တို႕႔ႏိုင္ငံသည္လည္း ခံေနရသည္သာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ တရုတ္ျပည္ကို ယခုအေျခအေနေရာက္ေအာင္ ထူေထာင္ခဲ့ပံု၊ စကၤာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယုေရးသားသည့္ စကၤာပူအေၾကာင္းစာအုပ္မွ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္၊ ေလ့လာအတုယူသင့္သည့္ အခ်က္ကို ေျပးျမင္မိသည္။ ထိုႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၄င္းတို႔တိုင္းျပည္ကို လက္၀ယ္ရရွိစဥ္က ဘာဆိုဘာမွ မရွိသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တိုင္းျပည္တြင္ တိုးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေပါမ်ားလာေစရန္အတြက္ အစိုးရကိုယ္တိုင္မွ ကမကထျပဳၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးလိုသည့္ လူငယ္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ပညာေရးမ်ားကို သင္ယူေစခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သြားေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးၾကေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအနက္မွ ၄၀% ခန္႔သာ မိမိ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာႀကၿပီး အမ်ားစုမွာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ဖတ္ရွဴရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျဖရွာေဖြၾကရာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္တန္းတူ ၀င္ေငြ၊ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဦးေဏွာက္ယိုစီးမွဳျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း သိရွိၾကၿပီးေနာက္ ေနခ်င့္စရာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားဖန္တီးလိုက္ေသာအခါ ေနရာအႏွံ႕အျပားသို႔ ျပန္႕က်ဲေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားတို႕မွာ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လာၾကၿပီး ၄င္းတို႕ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည့္၊ အေတြ႕အႀကံဳ ပညာရပ္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံတြင္ အသံုးခ်၊ လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ မည္သူမွ တားမရေအာင္ တိုးတက္လာသည္ကို ေသခ်ာၾကည့္ျမင္လ်င္ အထင္အရွားျမင္ရေပမည္။ ယေန႕ေခတ္ တရုတ္ျပည္ကိုရွဳ…

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အဂၤလန္သို႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသည့္ နာမည္တစ္ခုမွာ ကိုေရႊအိုးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ျပင္သစ္လား၊ အဂၤလန္လားေတာ့မသိပါ။ ပညာေတာ္သင္ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ကေယာက္ကယက္ေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ ေသာင္တင္ေနခဲ့သည့္ ပညာတတ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုစဥ္က ဆက္လက္ၿပီး ပညာေတာ္သင္မ်ားကို ဖန္တီးေစလႊတ္ေစႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး အဘယ္မွ် တိုးတက္ေနလိမ့္မည္နည္း? အေၾကာင္းမရွိပါ၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကို အမ်ဳိးသစ္စာေဖာက္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ? အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းၾကသူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ? ျမန္မာမ်ား အသံုးမ်ားေသာစကားရွိပါသည္။ “အမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး” ဟု ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏွင့္တူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ငယ္စဥ္က အမိႏိုင္ငံမွ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ္ျငား အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ မိဘရင္ကို စံုကန္ကာထြက္သြားၾကသည့္ သားသမီးမ်ားကို အျပစ္တင္သင့္ၾကပါ၏ေလာ? အျပင္ေလာက အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကၿပီး ခက္ခဲမွဳမ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းမွဳမ်ားႏွင့္ေတြ႕တိုင္း အမိရင္ခြင္ကိုသာ ျပန္လည္တမ္းတၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကာင္းေကာင္းစားရေသာအခါတြင္လည္း ငယ္စဥ္က ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ အိမ္ေလးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးလိုၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ျပင္ဆင္ေပးခ်င္စိတ္ရွိၾကသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္သာ ထိုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေနခ်င့္စရာေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္လာလ်င္ ျပန္လည္ၿပီး ၀င္လာမစဲ တစ္သဲသဲျဖစ္ၾကမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့မည္ဆိုပါက လူခ်ည္းသက္သက္သာ ျပန္၀င္လာမည္မဟုတ္ပါ။ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဆည္းပူးလာခဲ့ၾကသည့္ ပညာရပ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသာမက လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားပါ ျပန္လည္စီး၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္မေတာ့ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေပေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံသားကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ တိုင္းတစ္ပါးသား၊ ေခတ္ေပၚခ်စ္တီးမ်ား မဟုတ္ဘဲ မိမိႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးကို ေရွးရွဳဦးတည္လုပ္ကိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အေ၀းေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳေနေစခ်င္ပါသည္။ ေနခ်င္စရာ ႏိုင္ငံေလးတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးၾကေစလိုပါသည္။ မိမိေသြးသားရင္းခ်ာမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ကမ္းလင့္လို႔ ႀကိဳမေနႏိုင္ေသးသမွ်ေတာ့ အမိေျမကို စြန္႕ခြာၾကမည့္သူမ်ားသာမ်ားၾကၿပီး ေခတ္သစ္ကိုလိုနီျပဳျခင္းကိုသာ ခံရၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ထဲမွာေတြးျမင္မိသမွ်ကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

(တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ခြဲျခားေျပာဆိုေနၾကသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္သည္မ်ား၊ မေက်နပ္စရာမ်ား ပါလာခဲ့ပါက သည္းခံၿပီးသာ ဖတ္ေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့…)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF