ရမက္သည္ အရိပ္ႏွင့္တူပါ၏။
သူ၏ အေနာက္သုိ႕ လုိက္ေလေလ၊
မိမိႏွင့္ ေ၀းရာသုိ႔ ေျပးေလေလ ျဖစ္၏။
သူ႕အား ေက်ာခုိင္းလုိက္ပါမူ၊
အေနာက္မွ ထပ္ျခပ္မကြာ လုိက္လာေလေတာ့၏။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ရမက္အား ကၽြႏ္ုပ္ ေက်ာခုိင္းလုိက္ခ်င္ပါသည္။
သုိ႕ေသာ္ ယခုသည္ ညအခ်ိန္ျဖစ္ေနပါ၏။
မီးလည္း ပ်က္ေနပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ အျဖစ္သည္ အလြန္ ဂြက်ေနေလေတာ့၏။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.