သန္လ်င္သဘာ၀ ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ (ဆူနာမီ)ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ႏွင့္ တရားျပ ဆရာမ မခ်စ္ျမတ္ႏိုးတို႔ ေဟာၾကားေသာသစၥာတရား ႏွလံုးသြင္းပံု ႏွင့္
ယေန႔ ေယာဂီမ်ားတရား႐ႈမွတ္ပံု ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မိမိ ဥာဏ္မီသမွ် နားလည္သေလာက္ တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္မွ ဖတ္႐ႈ- edition မျပဳလုပ္ရေသးပါ။

ယေန႔ ေယာဂီမ်ား၏ ေယဘူယ်တရားအားထုတ္ပံု ႏွင့္ မဂၢင္လမ္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ျပဇယား အပိုင္း(၁) အျဖစ္ အမည္ေပးထားပါသည္။

http://www.scribd.com/doc/56132204/%E1%80%99%E1%80%AD%E1%82%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%82%88%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%BD%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%87%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%81

မွတ္ခ်က္။ ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ပိုမို နားလည္ေစရန္ အတြက္ သက္သက္ သာ ကြၽႏ္ုပ္ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္မွ တည္းျဖတ္ျခင္း ဖတ္႐ႈျခင္းမျပဳရေသးသျဖင့္ တစံုတရာ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက စာေရးသူ ၏ တင္ျပခ်က္ အားနည္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
တင္ျပထားေသာ အခ်က္တခ်ိဳ႔ မွာ ထပ္သေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ပိုမိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဖတ္႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ open-minded စိတ္ထားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ တကယ္ျဖစ္မျဖစ္ ကုိယ္တိုင္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါကုန္။
အမွန္တရားအတြက္ မွတ္ေက်ာက္သည္ မိမိ ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ (ပညတ္မ်ားကို အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ) မည္မွ် ကင္းေန (သို႔) မည္မွ် ကင္းလာသလဲ ဆုိေသာအခ်က္ ကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေမ႕ရန္ အထူးလိုအပ္လွေပသည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF