ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ေက်ာင္းအပ္တဲ့အေၾကာင္းေတြ
ေက်ာင္းဆရာေတြက်ဴရွင္ေပးၾကတဲ့အေၾကာင္းေတြ
ဖတ္လိုက္ရျပီးဘာျဖစ္လို႔ဆရာေတြက်ဴရွင္ေပးျပီးျပသနာျဖစ္ေနၾကတာလဲ
ဘယ္တုန္းကစျဖစ္တာလဲစဥ္းစားခန္း၀င္မိသြားပါတယ္

ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိသမွ် ၁၉၆၀ေက်ာ္္ကာလကမူျပဆရာတေယာက္ရဲ႕လစား
၁၂၆ က်ပ္ပါ ဆန္ေစ်းက တျပည္ ျပား၅၀ ၆၅ျပားပါ
ဆုိေတာ့မူျပဆရာရဲ႕လစာကဆန္ျပည္ ၂၀၀ေလာက္၀ယ္လုိ႔ရပါတယ္
မိသားစု ၄ေယာက္အိမ္ေထာင္စု တေန႔တျပည္ကုန္တယ္ဆိုရင္
တလမွ ဆန္ျပည္ ၃၀ ကုန္ပါမယ္ က်န္ေငြနဲ႕အျခားစရိတ္မ်ားသံုးနုိင္ပါတယ္
စုနုိင္တဲ့ဆရာေတြေရႊတိုေရႊစေလးေတြ၀ယ္နုိင္ပါတယ္
လယ္ျပ ထက္ျပ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားမေျပာလုိျပီ

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ထင္ပါတယ္ ဓႏုျဖဴစိုးသိန္းရဲ႕စာေရးၾကီး
သီခ်င္းအလြန္ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္အဲဒီအခ်ိန္မွာလခစားမ်ားစတင္
က်ပ္တည္းေနျပီဆုိတာသီခ်င္းစာသားအရသိနုိင္ပါျပီ

၁၉၈၀ ၀န္းက်င္ေရာက္လာေတာ့လခစားသမားမ်ားအေတာ္က်ပ္တည္း
ေနၾကပါျပီေက်ာင္းဆရာေတြလည္းက်ဴရွင္ျပကုန္ၾကပါျပီ
ပံုမွန္၀င္ေငြတရပ္အေနႏွင့္က်ဴရွင္ျပသည္မွာေျပာရန္အေၾကာင္းဘာမွ်
မရွိေသာ္လည္းအတန္းပုိင္က်ဴရွင္တက္ရန္စတင္လာၾကပါျပီ

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္အေတာ္အရွိန္ရလာၾကပါျပီငါ့က်ဴရွင္မတက္
တဲ့ေက်ာင္းသားျဖစ္လာပါျပီ က်ဴရွင္မတက္လည္းစာေမးပြဲေျဖခါနီး
ေကာင္းေကာင္းကန္ေတာ့ရေသာေခတ္ေရာက္ပါျပီ

ယေနေခတ္ကအားလံုးသိ ၾကေသာအတုိင္းျဖစ္ေနၾကပါျပီ
ဆရာအကုန္လံုးမဟုတ္ေသာ္လည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက်ဴရွင္ျပေနၾကပါျပီ
စား၀တ္ေနအတြက္မွန္မွန္ကန္ကန္က်ဴရွင္ျပစားေသာဆရာ
ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ေက်ာင္းသား၀င္ေအာင္ေဆးၾကိမ္လံုး
ရိုက္ျပီးလူေခၚစာျပေသာဆရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္လာပါျပီ

ျပန္ေကာက္ပါမည္ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကဆရာမ်ားက်ဴရွင္ျပသည္ကုိမည္သူမွ
ၾကားမိသိမိမရွိၾကမည္မွာေသခ်ာေျပာနုိင္ပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း
ရွင္းပါသည္ ရေသာလစာႏွင့္စား၀တ္ေနေရးဖူလံုေသာေၾကာင့္ဟုေျပာ
ခ်င္ပါသည္ ဆရာအလုပ္သည္တကယ္သင္လွ်င္တကယ္ပင္ပမ္းပါသည္
တေနကုန္စာသင္ျပီးေသာဆရာသည္ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္နားခ်င္ပါသည္
ေမာျပီေလ ယခုဆရာမ်ားက်ဴရွင္ျပေနၾကသည္မွာေက်ာင္းမွာမပင္ပမ္း
ေသာေၾကာင့္ေလာ မဟုတ္ပါ ရေသာလစာႏွင့္မေလာက္ငွသည္မွာ
အဓိကေၾကာင္းဟုျမင္ပါသည္ ေနာက္အေၾကာင္းတခုကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာ
ပါမည္ သင္ၾကားေနေသာစနစ္ေၾကာင့္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္

ေက်ာင္းေအာင္ခ်က္ေကာင္းရမည္
အတန္းတင္စာေမးပြဲတြင္အတန္းပိုင္ကအဓိကက်လာသည္
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိလာျပီ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္
ေအာင္ခ်က္မေကာင္းျဖစ္ျပီးထုေခ်လႊာအေတာင္းခံမလား
အေအာင္ေပးျပီးအိတ္ေဖာင္းေအာင္လုပ္မလားျဖစ္လာျပီ

ျမန္မာနုိင္ငံက်ဴရွင္စနစ္ပေပ်ာက္ေအာင္အဘယ္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း
အဖက္ဖက္မွေဆာင္ရြက္ရပါမည္
သင္ၾကားေရးစနစ္
စား၀တ္ေနႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ေသာလစာ
စိတ္ဓာတ္
အျခားအျခားမ်ားစြာက်န္ပါမည္
မွတ္မိသမွ်အၾကမ္းျခစ္လိုက္တာပါ

About unclegyi1974

sun moon has written 27 post in this Website..

1974Ipass10st 1980IpassBSC(physc)