က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အြန္လိုင္းကို အိမ္တြင္ ၀ယ္မသံုးႏိုင္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အလွသက္သက္ၾကားေကာင္းယံုသာ တပ္ထားျပီး လက္ေတြ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသံုးျပဳေစျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ PAC မ်ားကို သာစာတမ္းမ်ား၊ စာဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အားကိုးေနရပါသည္။ ယခု PAC မ်ားတြင္ Memory Stick မ်ား CD မ်ား ေပးမသံုးျခင္း Print မထုတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ Project စာတမ္းမ်ား ပညာေရးအခ်က္လက္မ်ား ထုတ္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံသားကဒ္မွာလည္း ၁၈ႏွစ္သက္တမ္းတိုးျခင္းေၾကာင့္မရေသးပါ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အား အထူးအခြင့္ေရးမ်ားေပးထားပါသည္။ PAC ၀င္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ေပးရမည္ ေရးထားပါသည္။

 

သမၼတၾကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ေျပာေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အခက္ခဲမ်ားစြာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖို႔ ပညာတတ္မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ ပညာရွာႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ စိတ္ေသာကေရာက္ေနရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးေစလိုပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ PAC မ်ား ဖြင့္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အျမန္ဆံုး ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါေၾကာင္း

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF