ေမး။ ။ အက်ယ္၀န္းဆုံးအရာကား အဘယ္နည္း။

ေျဖ။ ။ အစာအိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အရွည္ဆုံးအရာကား အဘယ္နည္း။

ေျဖ။ ။ လွ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အေ၀းဆုံးအရာကား အဘယ္နည္း။

ေျဖ။ ။ နားရြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အေျခခံအက်ဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ ဖိနပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အမွန္ဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ သမာဓိ ခ်ိန္ခြင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ သစၥာအရွိဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ မွန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ တန္ဖိုးအႀကီးမားဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ ခ်က္လက္မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ အသန္႔အရွင္းဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ ဆပ္ျပာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ စိတ္အခ်ရဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ မေသခ်ာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ အလ်င္ျမန္ဆုံးအရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ ရပ္တန္႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ လိမ္ညာမႈ အမ်ားဆုံးေနရာကား အဘယ္နည္။

ေျဖ။ ။ သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းတစ္စုံ ျဖစ္ပါသည္။

About meengelay

Mee Nge has written 42 post in this Website..