အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္း( လိွဳင္သာယာ ) 2011 ခုနွစ္ ပညာသင္နွစ္အတြက္ အတန္းမ်ားကို1st June မွ စတင္၍ သင္ၾကားေပးေနပါၿပီး။ ယေန ့အထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၃၄၇) ေယာက္ လက္ခံထားၿပီး ဆက္လက္၍လည္း လာေရာက္ အပ္ႏွံေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အား (၂၀) ေယာက္ႏွင့္ မနက္(၇း၃၀ မွ ၉း၀၀) ( ၉း၃၀ မွ ၁၁း၀၀) အထိ ညေန( ၂း၀၀ မွ ၃း၃၀ ) ( ၄း၀၀ မွ ၅း၃၀) (၅း၀၀ မွ ၆း၃၀ ) တစ္ေန ့လွ်င္ ( ၅ )ႀကိမ္ အထက္က အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ တစ္တန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၂၀) ေယာက္ႏွင့္ေျခာက္တန္းအတြက္ စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေယာက္ကိုသာ ဖတ္စာအုပ္ကိုမ်ား လွဴဒါန္း ထားႏိုင္ပါေသးသည္။ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ဗလာစာအုပ္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ဖတ္စာအုပ္ တစ္စံုလွ်င္ (၁၅၀၀) က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ပညာဒါန ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေက်ာင္းပညာေရးေကာ္မတီ
ကိုေအးဘို (၀၉ ၄၃၀၅၆၄၄၇)
ကိုငယ္ (၀၉ ၅၁၆၂၀၆၀)

Posted by ဒီမိုေဝယံ

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..