ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္ ကာမဂုဏ္ငါးပါး တို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္းဟူမူ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္

 ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္ဖြယ္ သေဘာရွိ၍ ကာမ ရာဂ ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ ျဖစ္ေသာ

စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အဆင္း၊ ရူပါရံု ( ၁ )

ေသာတ ဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အသံ။ သဒၵါရံု ( ၂ )

ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အနံ႕။ ဂႏၶာရံု ( ၃ )

ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အရသာ။ ရသာရံု ( ၄ )

ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕ အထိ။ ေဖာ႒ာဗၺာရံု အေတြ႕ အထိ ( ၅ ) တို႔တည္း။

ဤကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္တည္း။

ထို ကာမ တရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာသည္

ကာမတရားတို႔ လိုခ်င္ တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္ တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ကာမ တရားတို႔၏ ထြက္ ေျမာက္ ရာပင္ျဖစ္ေပေတာ့၏။

အၾကင္ မည္သူမဆို ဤသို႔ ကာမ တရားတို႔၏

သာယာ ဖြယ္ကိုလည္း သာယာဖြယ္ အားျဖင့္

အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္ အားျဖင့္

ထြက္ေျမာက္ရာ ကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာ အားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ မသိကုန္။

ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔အား အမွန္စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္း ကာမ တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊

သူတစ္ပါးတို႔ကို ေသာ္လည္း ကာမတရား တို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကို ေဆာက္တည္ ေစၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိႏိုင္ေပ။

အၾကင္ မည္သူမဆို ဤသို႔

ကာမ တရားတို႔၏ သာယာ ဖြယ္ကိုလည္း သာယာဖြယ္ အားျဖင္ ့

အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္ အားျဖင့္

ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာ အားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔အား အမွန္စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္း ကာမ တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊

သူတစ္ပါးကို ေသာ္လည္း ကာမ တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကို ေဆာက္တည္  ေစၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိသည္ သာတည္း။

 ႐ုပ္တရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း။

႐ုပ္တရားတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္ တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ႐ုပ္တရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာတည္း။

 လိုခ်င္ျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း

ျပစ္မွားျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း

ေတြေဝျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္ မူေသာ တရားေတာ္ကို သိပါေသာ္လည္း တစ္ရံတစ္ခါ

လိုခ်င္မႈ တရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္း ေစ၍ တည္ပါ ကုန္၏

ျပစ္မွားမႈ တရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္း ေစ၍ တည္ပါ ကုန္၏

ေတြေဝမႈ တရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ပါ ေစကုန္၏

သို႕ေသာ္ အၾကင္သူ၏ အဇၩတၲသႏၱာန္၌ အဘယ္ တရားကို မပယ္ရေသးေသာ ေၾကာင့္ တစ္ရံ တစ္ခါ

လိုခ်င္မႈ ျပစ္မွားမႈ ေတြေဝမႈ တရားတို႔သည္ (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္း ေစ၍ တည္ပါကုန္ သနည္း ဟူမူ

( ဆိုလိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေတာ္၏ တရားေတာ္ျမတ္တို႕ကို သိ၍ တစ္ခါတစ္ရံ ကာမတို႕တြင္ မတက္မက္ဘဲ ေနာင္တြင္ ျပန္လည္၍ တက္မက္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္ )

အၾကင္သူ၏ သႏၱာန္၌ လိုခ်င္မႈ ျပစ္မွားမႈ ေတြေဝမႈ တရားကို သာလွ်င္ မပယ္ရ ေသးေသာေၾကာင့္

ယင္းတရားတို႔သည္ အၾကင္သူအား တစ္ရံတစ္ခါ စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ကုန္၏။

အၾကင္သူ၏ သႏၱာန္၌ ထိုတရားသည္ ပယ္ၿပီး  ျဖစ္ျငားအံ့၊ အၾကင္သူသည္ အိမ္ရာ တည္ေထာင္၍ မေနရာ၊ ကာမတို႔ကို မခံစားရာ။

အၾကင္သူ၏ သႏၱာန္၌ ထိုတရားကို သာလွ်င္ မပယ္ရ ေသးေသာေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ အိမ္ရာ တည္ေထာင္၍ ေန၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစား၏။

အၾကင္ အခါ၌ ကာမတို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းပါး ကုန္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားျပား ကုန္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ မ်ားျပား ကုန္၏၊

ဤကာမ တရားတို႔၌ အျပစ္သည္သာ အလြန္ မ်ားျပား၏ ဟု ျမတ္စြာဘုရား ၏ တပည့္သာဝကသည္

ဤကာမကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ  မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အံ့၊

ထိုသူသည္ ကာမတို႔ကို ၾကဥ္၍ သာလွ်င္ အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍ သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ရွိေသာ ဈာန္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ထိုဈာန္ထက္ ၿငိမ္သက္ေသာ အျခား ဈာန္မဂ္ကိုလည္း ရအံ့

( ကာမတို႕ကို မခံစားဘဲခ်မ္းသာစြာေနနိုင္ျခင္း )

ထိုအခါ ထိုသူသည္ ကာမတို႔၌ ျပန္လည္ျခင္း မရွိသူ ျဖစ္၏။

စိတ္၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ ငါးမ်ိဳးတို႔ကို မပယ္ရေသးေသာ စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ငါးမ်ိဳးတို႔ကို မျဖတ္ရေသးေသာ မည္သူမဆို

ဤ ျမတ္စြာဘရားရွင္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္၌ ႀကီးပြား  စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာ ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိေပ။ အၾကင္သူသည္ –

ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုမွား၏ ( ၁ )

တရား၌ ယံုမွား၏ ( ၂ )

သံဃာ၌ ယံုမွား၏ ( ၃ )

အက်င့္ သိကၡာ၌ ယံုမွား၏ ( ၄ )

သီတင္း သံုးေဖာ္တို႔၌ အမ်က္ထြက္၏၊ မႏွစ္သက္၊ စိတ္နာတတ္၏၊ ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္သဖြယ္ ျဖစ္၏ ( ၅ )

အၾကင္သူအား ကာမဝိတက္ ကာမႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ဗ်ာပါဒဝိတက္ သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ဝိဟႎသဝိတက္ ညႇဥ္းဆဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ဤၾကံစည္မႈတို႔သည္ မိမိ ဆင္းရဲျခင္း သူတစ္ပါး ဆင္းရဲျခင္း ႏွစ္ဦးလံုး ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊

ပညာကို တားျမစ္တတ္၏၊ ပင္ပန္း ဆင္းရဲျခင္း အဖို႔လည္း ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မျဖစ္ေစႏိုင္ ဟု အၾကင္သူသည္ ခြဲျခား၍ သိ၏။

ဤၾကံစည္မႈတို႔သည္ မိမိ ဆင္းရဲျခင္း သူတစ္ပါး ဆင္းရဲျခင္း ႏွစ္ဦးလံုး ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏  ဟူ၍ ဆင္ျခင္ေသာ အခါ

ေနကၡမၼဝိတက္ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္မႈ ႏွင့္စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း

အဗ်ာပါဒဝိတက္ မသတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း

အဝိဟႎ သဝိတက္ မညႇဥ္းဆဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း တို႔ကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ၌ အၾကင္သူအား

ကာမဝိတက္ ကာမႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း

 ဗ်ာပါဒဝိတက္ သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း

 ဝိဟႎသဝိတက္ ညႇဥ္းဆဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း တို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

            အၾကင္သူသည္ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ ၾကံစည္ျခင္းတို႔ ကို ပယ္စြန္႔သည္ သာတည္း၊ ပယ္ႏႈတ္သည္ သာတည္း၊ ထိုၾကံစည္ျခင္း တို႔ ကို ကုန္ဆံုးေအာင္ ျပဳခဲ့သည္ သာလွ်င္တည္း။

            မဇၩိမနိကာယ္ – မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ -၂ – သီဟနာဒဝဂ္ – ၃ – မဟာဒုကၡကၡႏၶသုတ္ 

          ဘာရယ္ဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ သံုးပံုပိဋက ေတာ္ၾကီးကို ကူးခ်ျပီး သဂ်ီးကို မြဲေဆးေဖၚၾကည့္တာ :D :D :D

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend