ဘုရားေက်ာင္းသြားျပီးဖာသာစီမွာ
အျပစ္၀န္ခံတယ္။
!ဖာသာက်ြန္ေတာ္အလုပ္ပိတ္ရက္မွာသူငယ္ခ်င္းအိမ္ကိုသြားတယ္
ဒါေပမဲ့သူကမရွိဘူးက်ေတာ္လည္းျပန္မယ္လုပ္ေတာ့မိုးကရြာေကာ
ထီးကပါမလာဘူးအဲဒါနဲကြ်န္ေတာ္လည္း သူမိန္းမကေကာ္ဖီေသာက္ျပီးမွျပန္ဆိုတာနဲ့
ခနေနမိတယ္မိုးကလည္မစဲနိဳင္ေတာ့ဘူးအဲဒါနဲ
့စိတ္မထိမ္းနိဳင္ပဲသူမိန္းမနဲ့မွားမိသြားလိုပါဖာသာ “
ဖာသာ။ အင္ဒါကျဖစ္တက္ပါတယ္…. ခြင္ ့လြတ္တယ္..။
လူ။ ခနေနအံုးဖာသာက်န္ေသးတယ္
ဟိုတရက္ကလည္းကြ်န္ေတာ့ေယာက္ခမစီသြားတာက်ေတာေယာက္ခမရွိဘူးအိမ္မ ခယ္မေလးပဲရွတယ္
အဲဒါက်ေတာ္ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့္ မိုးကရြာေကာ
ထီးကလည္မပါေတာ့ကြ်န္ေတာ့ခယ္မေလးကေကာ္ဖီတိုက္ေတာ့
မိုးကလည္းမရပ္တာနဲစိတ္မထိမ္းနိဳင္ပဲမွားမိသြာျပန္တယ္
ဖာသာ။ အင္နည္းနည္းေတာ့လြန္ေပမဲ့ခြန္ ့လြတ္လိုက္ပါမယ္ေလ ။
လူ။ က်န္ေသးတယ္ဖာသာ မေနကကြ်န္ေတာ့္ေမြးစာအေဒါ ၤစီသြားတယ္ သူကမရွိျပန္ဘူး
အိမ္မွာသူသားတေယာက္ပဲရိွတယ္
က်န္ေတာ္ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့မိုးကရြာျပန္တယ္ထီးကလည္မပါျပန္ဘူး
ဒါနဲ့သူသားေလးကက်ေတာ့္ကိုေကာ္ဖီတိုက္တယ္ မိုးကလည္းမစဲသူ့သာကလည္းနဲနဲႏြဲ ့ႏြဲ ့
ေလးစိုေတာ္ ့စိတ္မထိမ္းနိဳင္ပဲမွားမိသြားျပႏ္တယ္ ။
ဖာသာ။ ေဟေကာင္မင္းအျပစ္ေတြအကုန္ခြန္ ့လြတ္တယ္
သြားေတာ့သြားေတာ့မိုးကအုပ္ေနျပီမင္ထီးလည္းပါလာတာမဟုပ္ဘူး ။

About meengelay

Mee Nge has written 42 post in this Website..