ယၡဳလာမည္႕ တနဂၤေႏြ (ဂြ်န္လ ၁၂ရက္)ေန႕တြင္ မုိးၾကဳိးအသင္း၏ စတုတၴ အၾကိမ္ေျမာက္ ေစ်းပြဲေတာ္ကုိ PS-12 JAMES B COLGATE SCHOOL 42-00 42ND STREET WOODSIDE,NY 11377 တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ အဆုိပါေစ်းပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ့ရုိးရာ စားစရာေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ ပါရွိသည့္သည့္အျပင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ကာရာအုိေက အစီအစဥ္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေသးစိတ္ မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖလုိင္ရာတြင္ ၾကည့္ရွဴနဳိင္ပါသည္။
၄င္းေစ်းပြဲေတာ္ကုိမြန္းတည္႕ ၁၂နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထ္ိက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာမွ သတင္းရရွိပါသည္။

About anyataya

အညၾတ အဘညၾတ has written 10 post in this Website..