တစ္ရက္ က ၿဖစ္သည္ ။ ကြ်န္ေတာ့္အေန ၿဖင့္ မဂၤလာေဆာင္ ၂ ခု သြားရန္ ၿဖစ္လာသည္ ။ ကြ်န္ေတာ့္အေနၿဖင့္ အခက္ၾကံဳ ရသည္မွာ မဂၤလာေဆာင္ ၂ ခု သည္ တစ္ၿမိဳ  ့စီ တြင္ ၿဖစ္ေနသည္ ။ သို ့ႏွင့္ ၂ခု လံုး ကို သြားဖို ့မၿဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ မည္သူ ့မဂၤလာေဆာင္ ကို သြားရမည္ ကို ေရြးၿခယ္ၿပီး မသြားႏုိင္သည့္ မဂၤလာ ေဆာင္ အတြက္ သြားမည့္ သူငယ္ခ်င္း ကို ကိုယ္စား လက္ဖြဲ  ့ေပး ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းလိုက္သည္ ။ သို ့ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္မ်ား ၿပီးသြားၿပီး ေနာက္ေန ့ အကူအညီေတာင္းထားသည့္ သူငယ္ခ်င္း ကို ေတြ ့ေသာအခါ လက္ဖြဲ  ့ခုိင္းလိုက္သည့္ ပိုက္ဆံ ၿပန္ေပး မလို ့ေမးၾကည့္ေသာ အခါ မဖြဲ ့ခဲ့ဘူး တဲ့ ။ သူ ေရာက္ေသာ အခ်ိန္ မွာ မဂၤလာပြဲ အၿပီး မို ့ကြ်န္ေတာ္ ဖြဲ ့ခိုင္းလိုက္ေသာ ပိုက္ဆံ ကို လူခ်င္း ေပးရမွာ မေကာင္းလို ့မဖြဲ  ့ခဲ့ပါတဲ့ ။ အမွန္မွာ အကူအညီေတာင္းလိုက္သည့္ သူငယ္ခ်င္း က ပိုက္ဆံ လက္ဖြဲ  ့သည္ ကို သေဘာမက် ေသာ သူ ၿဖစ္သည္ ။ မဂၤလာေဆာင္ေသာ သူငယ္ခ်င္း မွာလည္း ပိုက္ဆံ ခ်မ္းသာေသာ သူ တစ္ဦး ၿဖစ္သည့္ အတြက္ သူ က ပိုက္ဆံ မလို ဟု ဆုိလာသည္ ။ ထိုႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ လက္ဖြဲ  ့မေပးလိုက္ရသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္ကာ စဥ္းစားမိသည္ ။ မဂၤလာ ေဆာင္ လက္ဖြဲ ့အေၾကာင္း ။ ခ်စ္ၾက ၾကိဳက္ၾက ခ်စ္သူဘဝ ၏ လမ္းဆံုး သည္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿခင္း ။ မည္သည့္ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦး မဆုိ မဂၤလာေဆာင္ ၾကရန္ စိတ္ကူး ၾကိဳးစားေနၾကမည္ သာ ။ အခ်ိဳ  ့သတို ့သား သတို ့သမီး တုိ ့သည္ ပိုက္ဆံ တတ္ႏိုင္သၿဖင့္ လက္ဖြဲ ့ကိစၥ ကို သိပ္ ဦးမစားၾက ။ အခ်ိဳ  ့ေသာ သူမ်ား မွာ မူ မတတ္ႏိုင္ၾက ။ မဂၤလာေဆာင္ ရသည္ ကို ပင္ မေဆာင္လွ်င္ သတို ့သမီး အတြက္ မတင့္တယ္ လို ့မၿဖစ္ၿဖစ္တဲ့ နည္းၿဖင့္ ၾကိဳးစားထားၾကေသာ မဂၤလာ ေဆာင္မ်ိဳး ။ အဲဒါ ထားပါ ။ မဂၤလာေဆာင္ ကို သြားမည္ ဆုိလွ်င္ မည္သူ မဆုိ လက္ဖြဲ ့ၾကမည္သာ ။ တတ္ႏုိင္လွ်င္ တတ္ႏိုင္သလို တုိက္တာအိုးအိမ္ ၊ ေရႊေငြ အသံုးအေဆာင္ စသည္ၿဖင့္ လက္ဖြဲ ့ၾကမည္ ။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနၿဖင့္ သိပ္မခင္သည့္ အသိမိတ္ေဆြ မ်ိဳး မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္လာလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ခန္ ့ပံုမွန္ လက္ဖြဲ ့ေလ့ရွိသည္ ။ ကုိယ္လည္း ဒီေလာက္တတ္ႏုိင္တာကိုး ။ စဥ္းစား မိသည္ မွာ မဂၤလာေဆာင္ၾကသည့္ သတို ့သား သူတို ့သမီး တို ့အေနၿဖင့္ ေနစရာ တုိက္အိမ္ က ေတာ့ ထားပါေတာ့ ။ သတို ့သား သတို ့သမီး အိပ္ခန္းအသံုးအေဆာင္ ေလာက္ ကေတာ့ ၾကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ၿပီး ၿဖစ္ၾကမည္ ၿဖစ္သည္ ။ ဥပမာ ကုတင္ ၊ ေမြ ့ယာ ၊ေစာင္ အစရွိသၿဖင့္ ။ မီးဖိုသံုး ပစၥည္းမ်ား ကို လည္း စုေဆာင္းၿပီး ၾက ၿဖစ္မည္ ။ သို ့ဆိုလွ်င္ မဂၤလာေဆာင္တြင္ ထိုပစၥည္းမ်ိဳး ကို လက္ဖြဲ ့လွ်င္ သူတို ့အတြက္ ပိုေနေပေတာ့မည္ ။ ေပါင္းအိုး၊ မီးပူ ၊ နာရီ စသည္ၿဖင့္ ေပါ့ ။ အကယ္လို ့ မဂၤလာေဆာင္ လက္ဖြဲ ့သူတိုင္းသာ ထုိပစၥည္းမ်ိဳး မ်ားသာ လက္ဖြဲ ့ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ သူတို ့အတြက္ ပို ေနေပေတာ့မည္ ။ ပိုသည့္ ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းမည္ ဆုိလွ်င္ လည္း ေစ်းႏွိမ္ခံ ရမည္ ။ ေငြေတာ့ ရမွာေပါ့ ။ သို ့ဆုိလွ်င္ ပိုက္ဆံ ဖြဲ ့မည္ ဆုိလွ်င္… ဥပမာဗ်ာ ကိုယ္က တစ္ေသာင္း တတ္ႏုိင္လို ့တစ္ေသာင္းတန္ ထမင္းေပါင္းအိုး သို ့နာရီ ဖြဲ ့လိုက္ၿပီ ဆိုပါေတာ့ ။ ကိုယ္ဖြဲ ့လိုက္ေသာ အရာသည္ သူတို ့အတြက္ ပိုေနလို ့ၿပန္ေရာင္းလွ်င္ တစ္ေသာင္း မရႏိုင္ပါ ။ ကိုယ္ က တတ္ႏုိင္လို ့အဲကြန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ဖုန္စုပ္စက္ မ်ိဳး လက္ဖြဲ ့ခဲ့လွ်င္ေတာ့ သူတို ့လက္ေတြ ့သံုးမည္မွာ ေသခ်ာသည္ ။ သို ့ေသာ္ ကုိယ္ က မွ မဖြဲ ့ႏိုင္တာ ( မဖြဲ ့ခ်င္လို ့ဟု ေၿပာလာခဲ့လွ်င္လည္း လက္ခံပါမည္ ။ ကိုယ္မွ မတတ္ႏိုင္တာ ) ။ ကိုယ္ဖြဲ  ့ႏုိင္သေလာက္ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေငြသားအၿဖစ္ ဖြဲ ့လိုက္မည္ ဆုိလွ်င္ သူတို ့သား သူတို ့သမီး အတြက္ ပို အဆင္ေၿပမည္ ဟု ထင္မိသည္ ။ ေငြေရးေၾကးေရး မတတ္ႏုိင္ပဲ မေဆာင္မၿဖစ္လုိ ့ေဆာင္ၾကရသည့္ အတြဲ မ်ား အတြက္ ဆုိလွ်င္ အရမ္းေကာင္းသြားမည္…ေငြသားလက္ဖြဲ  ့ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ။ ေငြေရးေၾကးေရး တတ္ႏိုင္သည့္ အတြဲ မ်ား အတြက္ေကာ…. မဂၤလာေဆာင္စားရိတ္ကေလး ၿပန္မရေပဘူးလား ။ အနည္းဆံုး မဂၤလာေဆာင္ၿပီး ဘက္ခ်လာ ႏုိက္ ဆုိတာ အတြက္ သံုးစရာ ေငြ မရေပဘူးေလာ ဟု စဥ္းစားမိသည္ ။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ကူးမိသည္ မ်ားသာ ၿဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္ ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္ၾကသည္ ရွိခဲ့ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါသည္ ။ မဂၤလာေဆာင္ၾကသည့္ သတို ့သား သတို ့သမီး မ်ား ေနရာ ကို ဝင္ ကိုယ္ခ်င္းစာ ခံစားၾကည့္ၿပီး ေရးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။

About ေမာင္ ေပ

ေမာင္ ေပ has written 396 post in this Website..