သာသေန ကုလပုတၱာနံ၊ ပတိ႒ာ နတၳိ ယံ ၀ိနာ- သာသနာေတာ္၌ ေလာကလူသားတုိ႔အား သီလနွင့္ကင္း၍ေထာက္တည္ရာမရွိဘူး။
န ဂဂၤါ ယမုနာစာ ပိ၊ သရဘူ ၀ါ သရသြတီ- ေလာကလူသားေတြမွာ စြဲကပ္ေနတဲ့ ရာဂစတဲ့အညစ္ေၾကးကုိ ဘယ္ျမစ္ေရေခ်ာင္းေရနွင့္မွ် ေဆးေၾကာလို႔မစင္ၾကယ္နုိင္ဘူး၊ သီလတည္းဟူေသာေရနွင့္ေဆးေၾကာမွသာ စင္ၾကယ္နုိင္ပါတယ္။
သမယႏၱီဓ သတၱာနံ၊ ပရိဠာဟံ သုရကၡိတံ- ေလာကလူသားတုိ႔ရဲ့ ပူပန္မူကုိေရ၊ ေလ၊ စႏၵကူး၊ လေရာင္၊ ပန္းစံပယ္စေသာအေအးဓာတ္တုိ႔ျဖင့္ရစ္ပတ္လႊမ္းျခဳံေပးေသာ္လည္း ေအးခ်မ္းမူ႔ကုိ မျဖစ္နုိင္ဘူး၊ သီလတည္းဟူေသာအေအးဓာတ္ျဖင့္ရစ္ပတ္ေပးမွသာ ေအးခ်မ္းမူကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။
သဂၢါေရာဟဏ ေသာပါဏံ။ အညံ သီလသမံ ကုေတာ- ေကာင္းေသာသုဂတိဘုံကုိ တက္ဖုိ႔သီလနွင့္တူတဲ့ေစာင္းတန္းေလွခါးဆိုတာမရွိဘူး၊ နိဗၺာန္ေရႊျပည္ၾကီးကုိ၀င္ဖုိ႔ရာလည္း သီလႏွင့္တူတဲ့တံခါးေပါက္ဟာ ဘယ္မွာမွ်မရွိဘူးလို႔ဆုိလိုပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ဘာေၾကာင့္ သီလလို႔ေခၚသလဲဆုိတာေလးကုိေလးကုိ တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ေအာက္ပါအတုိင္းရွင္းျပထားတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။
၁။ ဦးေခါင္းနွင့္တူေသာ ျမတ္ေသာ အနက္ေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊
၂။ျငိမ္းခ်မ္းေအးျမေသာ အနက္ေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊
၃။ကာယကံ၊၀စီကံတုိ့ကို ေကာင္းစြားထားျခင္း အနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၄။ကုသုိလ္တရားတုိရဲ့တည္ရာ အနက္ေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊
၅။အကုသုိလ္တရားတုိ႔အိပ္စက္ျခင္းအနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၆။သူေတာ္ေကာင္းမ်ား မွီ၀ဲအပ္ေသာအနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၇။အကုသုိလ္တရားမ်ားကုိ တုန္လွဳပ္ေစတတ္တဲ့အနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၈။အကုသုိလ္တရား မျဖစ္ပြားရေအာင္ ေစာင့္စည္းတတ္တဲ့အနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၉။သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ သႏၱာန္မွာ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊
၁၀။ကုသုိလ္တရားတုိ႔ ၀င္ေရာက္နားခုိရာ အိမ္ ဇရပ္နွင့္တူေသာအနက္ေၾကာင့္သီလေခၚတယ္၊
၁၁။ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိ ေနွာင္ဖြ႔ဲတတ္တဲ့ အနက္ေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊
၁၂။ကာယကံ၊ ၀စီကံတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာထားျခင္း ကုသုိလ္တရားတုိ႔၏တည္ရာ၏အျဖစ္ျဖင့္ ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိ လြန္စြာေဆာင္တတ္ေသာ အနက္ေၾကာင့္ သီလေခၚတယ္၊ သီလနွင့္ပက္သက္လုိ႔ကေတာ့အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွ စာေရးသူဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ရယ
္ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ရယ္ဆုိျပီးတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

သတ္၍မေသ ေစာလုံေမ(သီလရွိသူကုိ သတ္၍မရ)
မဟာရာဇ၀င္ၾကီး မထမတြဲမွာေတာ့ သီလအက်ိဳးေၾကာင့္ သတ္လို႔မေသေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပုဂံျပည္ နရသီဟပေတ့မွာ ဖိဖုရားၾကီးတစ္ပါး ဖိဖုရားငယ္ငါးပါးရွိတယ္၊ မိဖုရားၾကီးက မိဖုရားေစာျဖစ္ျပီး မိဖုရားငယ္မ်ားကေတာ့ ေစာလုံ၊ ေစာနန္း၊ ရွင္ဖား၊ ရွင္ေမာက္၊ ရွင္ေရႊတုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ သည္မိဖုရားေတြထဲက ေစာလုံကုိ မင္းတရားၾကီး အလြန္ျမတ္နုိးေတာ္မူတယ္၊ တစ္ခုေသာသၾကၤန္အခါေရကစားၾကေတာ့ ေစာလုံကုိ ေရနာနာပက္ၾကလို႔ ေမာင္းမငယ္မ်ားကုိ မင္းၾကီးက်ီစားလုိတဲ့သေဘာနွင့္ ခုိင္းေတာ္မူတယ္၊ ေစာလုံဟာေရအပက္ခံရေတာ့ မင္းၾကီးအေပၚအမ်က္ထားျပီး မင္းၾကီးရဲ့ စားေတာ္မွာအဆိပ္ခတ္လိုက္တယ္၊ သုိ႔ေသာ္စားေတာ္ေခၚခါနီး ေအာက္ကေခြးေခ်တဲ့အတြက္ စားေတာ္မေခၚဘဲ ေခြးကုိေကြ်းေစေတာ့ ေခြးဟာ အဆိပ္သင့္ျပီးေသရွာတယ္။
ဤအေရးနွင့္ပက္သတ္ျပီး ေစာလုံကုိ စစ္ေမးေတာ့ အဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းေျဖာင့္ခ်က္ေပးတဲ့အတြက္သံက်ပ္စင္ေပၚတင္ျပီး မီးျမိွဳက္သတ္ေစလို႔အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္၊ ေစာလုံဟာ ေသရမွာကုိသိေတာ့ သီလေဆာက္တည္ျပီးတရားေတာ္ကုိ နာယူခဲ့ပါတယ္၊ ရတနာသုံးပါးဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိလည္း ဆင္ျခင္ပြားမ်ားျပီး ပုတီးစိပ္တယ္၊ ရဲရဲနီတဲ့ သံက်ပ္စင္ထက္ကုိ တက္တဲ့အခါေတာက္ေလာင္ေနတဲ့မီးဟာသုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ျငိမ္းရပါသတဲ့၊ သုံးၾကိမ္ေစ့တဲ့အခါမွ”ငါ့ခႏၶာကုိယ္ဟာ ခ်က္ခ်င္း ကြ်မ္းေလာင္၍ ေပ်ာက္ေစေသာ၊ ငါေတာင္းတဲ့ဆုလည္းျပည့္စုံေစေသာ”လို႔အဓိ႒ာန္ျပဳတဲ့အခါမွ ခ်က္ခ်င္းျပာက်လို႔သြားပါသတဲ့။ ဒီပုံျပင္ေလးက သီလတရားဟာ သူတစ္ပါးသတ္လို႔မေသနုိင္တဲ့အက်ိဳးကုိလည္းသာဓကအျဖစ္ျဖင့္သိသင့္ပါတယ္။
ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ
တစ္ခါတုန္းက ကာသိတုိင္းမွာ ရြာသူရြာသားအားလုံးက တရားေစာင့္တဲ့အတြက္ ဓမၼပါလရြာ လုိ႔ေခၚတဲ့ ရြာတစ္ရြာရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးကုိလည္းပဲ ဓမၼပါလအမ်ိဳးဟုပင္ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီရြာမွာ တရားေစာင့္ထိန္းၾကတဲ့အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ေသဆုံးေသာပုဂၢိဳလ္ရယ္လုိ႔မရွိပါဘူး။ တစ္ေန႔ ဓမၼပါလ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တကၠသုိလ္သုိ႔ပညာေတာ္သင္သြားပါတယ္။ တကၠသုိလ္မွာ ပညာေတာ္သင္ျပီး အေတာ္အတန္တတ္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တကၠသုိလ္ဆရာဒိသာပါေမာကၡရဲ့သားၾကီးျဖစ္သူ ေသတာကုိၾကုံခဲ့ရတယ္။ ဓမၼပါလက ဆရာကိုေမးတယ္ ဘာလုိ႔ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ့ေသသြားတာလဲ ငယ္ငယ္ျဖင့္ေသျခင္းဟာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးမဟုတ္လာလုိ႔ေမးသတဲ့။ ဆရာက- ဟ ေသပါတယ္ဆုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေသမင္းေခၚလွ်င္ေသၾကတာခ်ည္းပါပဲ၊ မင္းတုိ႔အရပ္မွာလည္း ဒီလုိပဲငယ္ငယ္ ၾကီးၾကီး ေသၾကတာခ်ည္းပဲမဟုတ္လားကြလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼပါလကလည္း ေသတယ္ဆုိတာဟုတ္ပါတယ္ဆရာၾကီး၊ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အရပ္မွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မေသတာေတာ့အမွန္ပဲလုိျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာကလည္း တပည့္ေျပာစကားကုိ သံသယဖုံးကား အဟုတ္အမွန္ကုိသိလိုသျဖင့္ ဓမၼပါလကုိတကၠသုိလ္မွာထားျပီး ဓမၼပါလရြာသုိ႔ ဆိတ္အရုိးမ်ားကုိယူေဆာင္ကာ အသက္ရွည္တာဟုတ္မဟုတ္စုံစမ္းလုိစိတ္ျဖင့္ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရြာေရာက္ေတာ့ ဓမၼပါလရဲ့ဖခင္ကုိ သင့္သား ေသတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးသျဂၤိဳဟ္ျပီး ဒီအရုိးေတြကုိယူေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္လို႔ျပခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼပါလရဲ့ဖခင္ကလည္း အျပဳံးမ်ားျဖင့္ ..ဒီမွာ ဒီမွာ ဒီအရုိးဟာ ဓမၼပါလရဲ့အရုိးေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး ေခြးရုိးလား ဆိတ္ရုိးလားတစ္ခုခုျဖစ္မယ္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ငါတုိ႔အမ်ိဳးဟာ ငယ္ငယ္ျဖင့္ေသတယ္လုိ႔ထုံစံမရွိလို႔ပါပဲလုိ႔ျပဳံးျပျပီးေတာ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာၾကီးကလည္း ေသမ်ိဳးပဲ ငယ္ေသာ ၾကီးေသာ ဘယ္ေရြးေနမလဲဗ်၊ ေသခ်င္လွ်င္ေသတတ္တာျဖစ္ပါလွ်က္နွင့္ သင့္တုိ႔အမ်ိဳးကဘာေၾကာင့္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မေသသလဲေျပာစမ္းပါဦးဗ်လို႔ေမးခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼပါလရဲ့ဖခင္က ခင္ဗ်ာသိခ်င္တယ္ဆုိမွေတာ့လည္း ေျပာျပရတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္တုိ႔ အမ်ိဳးက ဒါန၊ သီလစတ့ဲကုသုိလ္တရားကုိ အျမဲမျပတ္က်င့္သုံးၾကပါတယ္၊ မုသားမဆုိၾကပါဘူး၊ မေကာင္းမူကုိမျပဳၾကဘူး၊ လူငယ္ေတြဟာ လူၾကီးစကားကုိနားေထာင္ျပီး ေကာင္းတာကုိလုပ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္က်ဳပ္တုိ႔အမ်ိဳးက ငယ္ငယ္ျဖင့္မေသျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ဆရာၾကီးက ဓမၼပါလရဲ့အေဖကုိ ကန္ေတာ့ျပီး ခင္ဗ်ားေျပာတာမွန္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားသားမေသပါဘူး၊ က်ဳပ္မယုံလုိ႔လာေရာက္စုံစမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာျပီး က်ဳပ္တုိ႔လည္း ယေန့မွစလုိ႔ သင့္တုိ႔က်င့္တဲ့အတုိင္း ေစာင့္ထိန္းပါမယ္လုိဂတိေပးျပီးျပန္သြားပါတယ္။ ကဲစာဖတ္သူေရ တႆ သီလႆ ေကာ ၀ေဒ ဆုိတဲ့အတုိငး္ သီလရဲ့အက်ိဳးေပးပုံေတြကေတာ့အမ်ားၾကီးပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္ေလပဲတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ေဒသနာျဖင့္ဒါန၊ သီလစတဲ့ကုသုိလ္ေကာင္းမူ႔ေတြေၾကာင့္အသက္ရွည္ရတဲ့အေၾကာင္းေလးပါ။ ေစာလုံဇာတ္လမ္းေလးကလည္း သီလရဲ့တန္းခုိးေၾကာင့္သတ္တာေတာင္မေသခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ သီလတန္းခုိးဟာဘယ္ေလာက္အထိစြမ္းတယ္ဆုိတာ စာဖတ္သူလက္ခံယုံၾကည္လိမ့္မယ္လုိေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ယခုဘ၀လက္ေတြ႔မွာ ခံစားနုိင္တဲ့သီလရဲ့အက်ိဳးေတြကေတာ့ လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း၊ က်ာ္ေစာျခင္း၊ ပရိသတ္အလယ္၌ရဲရင့္ျခင္း၊ မေၾကာက္မရြံ႔ေသရျခင္း၊ မေနရလိုေသၾကတဲ့တမလြန္ဘ၀မွာလည္း နတ္ရြာသုဂတိဘုံဘ၀ကုိေရာက္ရပါေသးတယ္။မိမိကုိယ္ကုိကုိ မိမိ ယုံၾကည္လာတာနဲ့အမွ် သီလကုိပုိျပီးေတာ့ တန္းဖုိးထားသင့္ေၾကာင္းရယ္တကယ္လုိ႔အႏၱရာယ္တစ္ခုခုနွင့္ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္ရွိေသာ္မိမိရဲ့သီလကုိ
အစြမ္းထုတ္ျပီးေတာ႔ထုိအႏၱရာယ္ကုိေက်ာ္ျဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။
အဲဒါဆုိရင္ မိမိကသီလအေပၚပုိယုံၾကည္သက္၀င္လာပါလိမ့္မယ္။

လျပည့္၀န္း
က်မ္းကုိး
ဒသကနိပါတ္၊ဓမၼပါလဇာတ္-၄၄၇
တည္ေတာဆရာေတာ္(သီလဟူသည္)

About lapyaewon

has written 2 post in this Website..