ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(မႏၱေလး)၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ေန႔စြဲ –  ၆.၆. ၂၀၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (မႏၱေလး)၊ မႏၱေလးျမိဳ႕

 

၁။ အဖိုးတန္ေသာလူ႔အသက္မ်ားစြာကို ကယ္တင္ရသည့္ ေဆးပညာရွင္ဆရာ၀န္မ်ားအဖို႔ို႔ ေဆးပညာရွင္ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျဖစ္ လူနာအမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင႔္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္မွာ ေဆးပညာအတတ္ကို ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္စြာ တတ္ကြ်မ္းျပီးျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီတို႔က အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပရာ ေဆးပညာရွင္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ႔လာဆည္းပူးထားေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား(Professionals)ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (မႏၱေလး) သည္ ေဆးပညာရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္စြာ တတ္ကြ်မ္းျပီးဟု အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရျပီးေသာျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ဆရာ၀န္ မ်ား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာအသင္းၾကီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၂၀၁၁ခု၊ ဇြန္လ (၃)ရက္ေန႔ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္ (၃၉) စာမ်က္ႏွာ (၁၃) တြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သံလ်က္ ၏ “ဒီလိုဒီလိုရွိတယ္ အိုဘယ့္ေဆးဆရာ” ေဆာင္းပါးသည္ အယူအဆမွား၊ အခ်က္အလက္မွား၊ အေတြးအေခၚမွားတို႔ျဖင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္လူနာအၾကား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားရွိျပီးျဖစ္သည့္ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(မႏၱေလး)က ယူဆပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(မႏၱေလး) အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးသာမက ယခုကဲ႔သို႔ ျပည္သူအမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ၊ တိက်ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္လည္း တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူေပရာ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခိုင္အမာထားရွိသည့္ ကုသခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုးကားျပီး ျပည္သူအမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွးရႈရည္ရြယ္၍ ဤသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။

၄။ ေဆာင္းပါးရွင္ သံလ်က္ ေရးသားေသာ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ လူနာသည္ မႏၱေလးျမိဳ႔ရွိ ပုဂၢလိကေဆးရုံၾကီးတစ္ခုသို႔ ၁၇.၅.၂၀၁၁ ညေန ၆း၄၅ နာရီတြင္ ေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာ(Head Injury)ျဖင့္ လာေရာက္ျပသသည္။ ထိုေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွာ ထိုေန႔ ညေန (၃း၀၀) နာရီတြင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ေနရာမွာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထိုေဆးရုံၾကီးသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္အခ်ိန္အထိ လူနာမွာ သတိလစ္ေမ႔ေျမာေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး၏ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္အရ ဆရာ၀န္ၾကီးက ဦးေႏွာက္ဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္ (Computerized Tomographic Scan) ရိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားသည္။ သက္ဆိုင္ရာဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ထိုဦးေႏွာက္ဓာတ္မွန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ ၁။ ဦးေႏွာက္အတြင္း တုန္ခါျခင္း (Cerebral Concussion) ၂။ ဦးေႏွာက္ လႈပ္ေရြ႕ျခင္း (Cerebral Distorsion) ၃။ (ညာဘက္အျခမ္း)ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသးငယ္ေသာ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚျခင္း (Intracerebral Small Haematoma)  ဟု ေရာဂါအမည္တပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲစိတ္ကုသရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အနီးကပ္ၾကည့္ရႈစီမံမႈျဖင့္ လိုအပ္သည့္ေဆးခ်က္မ်ား၊ ကုသထုံးမ်ားႏွင့္ ကုသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူနာရွင္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ လိုအပ္ေသာ ေဆးခ်က္မ်ား၊ ကုထုံးမ်ားကို ညႊန္ၾကားကုသသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္  “ဒါေပမဲ႔လည္း အသစ္စက္စက္လုိ႔ဆိုတဲ႔ CT Scan နဲ႔ ဦးေႏွာက္ကို ရိုက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေျဖက ဘာမွမေတြ႔ဟု ေဆးစာထြက္လာပါတယ္။ ကဲ… ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ (ေပ) အခုလို CT Scan မွာ ဘာမွမေတြ႔ရဘူးဆိုတဲ႔ အေျဖထြက္တဲ႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈအရ ဆရာ၀န္ေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည္႔အေနအထားပဲ ထားလိုက္ေတာ့တယ္။” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ လုံး၀မွားယြင္းပါသည္။

၅။ အနီးကပ္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈ (Under Close Supervision) ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ Masterly Inactivity ဟုလည္း ေဆးပညာရပ္တြင္ သုံးစြဲပါသည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈတိုင္းတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေမ႔ေဆးထုံေဆးအႏၱရာယ္မ်ား ရွိၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားမွာမူ မလိုအပ္ဘဲျပဳလုပ္ပါက အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရသည္အထိ မလိုလားအပ္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ထြက္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္ ညႊန္းဆိုသည့္ လူနာမွာ ခြဲစိတ္ကုသရန္မလိုအပ္ဘဲ ေဆး၀ါးျဖင့္ကုသရန္သာ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အနီးကပ္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈ (Under Close Supervision) ထား၍ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုထုံးမ်ား၊ ေဆးခ်က္မ်ားေပး၍ ကုသရန္ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးက ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ လူနာ၏ ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုသရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ဤကုသထုံးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရန္မလိုဘဲ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္သာ ကုသရန္သာလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လူနာ၏ အေျခအေနမွာလည္း အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရန္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကုထုံးအလားအလာ(Prognosis) အေနႏွင့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔ၾကာလွ်င္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ကိုလည္းေကာင္း စိုးရိမ္ရန္မရွိေၾကာင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ လူနာရွင္မိသားစုကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

၇။ ကုသခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ လူနာသည္ ၁၉. ၅. ၂၀၁၁ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀. ၅. ၂၀၁၁ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္လည္းေကာင္း ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာတို႔၏ သဘာ၀အရ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းမ်ား တစ္မိနစ္ ၅၄ ၾကိမ္ ႏွင့္ တစ္မိနစ္ ၅၂ ၾကိမ္တို႔သို႔ အသီးသီးက်ဆင္းသြားရာ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးက အျခားအေရးၾကီးေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူနာ၏ သိ-ခံစား-လႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တိုင္းတာအကဲျဖတ္သည့္စနစ္ (Glasgow Coma Scale)ရမွတ္၊ ေသြးဖိအား (Blood Pressure)၊ အသက္ရႈႏႈန္း (Respiratory Rate)၊ ခႏၵာကိုယ္အပူခ်ိန္ (Body Temperature) တို႔ႏွင့္ ညႈိႏႈိင္းစဥ္းစားလ်က္ ၄င္းအေရးၾကီးလကၡဏာရပ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ရွိေနၾကသည့္အေလ်ာက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျပာင္းလဲကုသေစခဲ႔ပါသည္။ လူနာအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည္ႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္လည္း လူနာကို ေန႔စဥ္ ၾကည့္ရႈခဲ႔ေပသည္။ လူနာ၏ သိ-ခံစား-လႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တိုင္းတာအကဲျဖတ္သည့္စနစ္ (Glasgow Coma Scale) မွာလည္း လြန္စြာ က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ ပုံမွန္က်န္းမာေသာလူတစ္ဦးတြင္ ရွိသည့္ အမွတ္ ျဖစ္ေသာ တစ္ဆယ့္ငါးမွတ္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လူနာအေနအထား(General Condition)မွာ ပုံမွန္(Normal)၊ အနည္းငယ္မွိန္း (Slightly Drowsy)ႏွင့္ မူးေ၀မွိန္း(Drowsy) ဟူေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသာ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဆာင္းပါးရွင္သံလ်က္၏ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္“ ဒီၾကားထဲ လူနာက ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းေတြ တျဖည္းျဖည္းထိုးက်လာတာ တစ္မိနစ္ကို အၾကိမ္ (၄၀) နဲ႔ (၅၀)ခန္႔သာရွိေတာ့တယ္။ (ေပ) ဒီအတိုင္း လူနာကုတင္ေပၚမွာ သတိရတခ်က္ မရတစ္ခ်က္ျဖစ္ေနျပီး ကံၾကမၼာကို ေစာင့္ေနတာထက္စာရင္ ႏိုင္ငံျခားကိုသြားျပၾကည့္ပါလား။ ဟိုမွာတစ္ခုခုအေျဖေပၚျပီး တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ကုႏုိင္မွာပါ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ အျဖစ္မွန္ကို ဖုံးကြယ္၍ လြဲမွားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

၈။ ၂၀.၅.၂၀၁၁ ညပုိင္းတြင္ လူနာရွင္က လူနာျဖစ္သူအား ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေဆးရုံၾကီးတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ျပသရန္စီစဥ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးက သိရွိရေသာအခါတြင္လည္း သေဘာထားၾကီးစြာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္အျပည့္အစုံတို႔ကို ေရးသားေပးလိုက္ျပီး လူနာရွင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္သြားေစခဲ႔ပါသည္။ လူနာအား ေလဆိပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဆးရုံတြင္ လူနာအသုံးျပဳဆဲျဖစ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္စက္ကိရိယာမ်ား၊ ေသြးတြင္းေအာက္ဆီဂ်င္တိုင္းစက္္မ်ားျဖင့္ ဂရုတစိုက္ ပို႔ေဆာင္ေစခဲ႔ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေဆာင္းပါးရွင္ သံလ်က္၏ ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးတြင္ “ ေလဆိပ္မွာလာၾကိဳတဲ႔ကားနဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္းရွိပုဂၢလိကေဆးရုံၾကီးအထိ လူနာကို(ေပ) မႏၱေလးေဆးရုံေပၚမွာပဲ သူတို႔ရဲ႕ ေဆးပစၥည္းကိရိယာေတြကို စိတ္တိုင္းက်ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျပီးမွ ေလဆိပ္ကိုလူနာႏွင့္အတူ ျပန္လည္လိုက္ပါလာပါတယ္။” ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ လုံး၀မွားယြင္းပါသည္။

၉။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကုသရန္ မထြက္ခြာမီကပင္ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေဆးရုံၾကီးတြင္လည္း မိမိကုသသည့္ ကုသထုံးအတိုင္းပင္ ကုသမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ႔သို႔ ေလယာဥ္စင္းလုံးဌားရန္လိုအပ္သည္ထိ အေျခအေနမဆိုးရြားပါေၾကာင္းျဖင့္ လူနာရွင္အား ထပ္မံရွင္းလင္းခဲ႔သည္။ စီစဥ္ျပီးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကေသာအခါတြင္လည္း မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး ၾကိဳတင္ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားသကဲ႔သို႔ပင္ ခြဲစိတ္ကုသရန္မလိုအပ္ဘဲ ေဆး၀ါးျဖင့္သာ လူနာကို ကုသခဲ႔ေပသည္။ ဤသည္ကို ေဆာင္းပါးရွင္သံလ်က္က ထိုလွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးတြင္ “ဒီကိုေရာက္တာ အခ်ိန္မီတဲ႔အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသဖို႔မလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တယ္ဆိုျပီး အားေပးစကားေျပာတယ္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားရာ ဤသည္မွာ ထင္ရွားေသာအမွန္တရားတစ္ခုကို တမင္ဖုံးကြယ္လိုေသာစိတ္ထားျဖင့္၊ ေဆာင္းပါးရွင္သာ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။

 

၁၀။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၃၉) စာမ်က္ႏွာ (၁၃) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ သံလ်က္၏ ဒီလိုဒီလိုရွိတယ္ အိုဘယ့္ေဆးဆရာ ေဆာင္းပါးသည္ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ မွားယြင္းေသာအယူအဆမ်ား၊ အမွန္ကိုဖုံးကြယ္၍ လိုရာဆြဲေသာ အေရးအသားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္႔အေလ်ာက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္ေစျခင္း၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားနစ္နာေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထင္ရွားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ သံလ်က္၏ “ဒီလိုဒီလိုရွိတယ္ အိုဘယ့္ေဆးဆရာ” ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထိုေဆာင္းပါးေဖာ္ျပပါရွိသည့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃၉) တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီးႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(မႏၱေလး)က  ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်ကန္႕ကြက္လိုက္သည္။

 

၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (6)ရက္ တနၤလာေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ

 

(ပုံ) ပါေမာကၡ သစ္လြင္

ဥကၠ႒

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(မႏၱေလး)

( လွ်ပ္တျပက္ ေပၚမွ….  ေဆာင္းပါးအား…  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္ အသင္း ဧ။္ တုံျပန္ခ်က္ )

About Endless

ကုိ ၀သန္ has written 5 post in this Website..

ေရႊဘုိသားဗ်ာ... သေဘာေကာင္းတယ္ လက္သီးျပင္းတယ္၊