ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္ (၆)ရပ္ကြက္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ မွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႐ုံးမွ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွပါ။
အေၾကာင္းမွာ ေ႐ွ ့ေန တဦး၏ဇနီး သားသမီး သံုးေယာက္၏မိခင္ နန္းထိုက္ေတာ္၀င္စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဂရိတ္ႏို္င္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတို ့၏ပိုင္ရွင္ ဦးအိုက္လင္း၏ တပည့္ရင္း ေဒၚ ခင္သန္းေဌး ဆုိသူ ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ရာ ၅ႏွစ္ ကာလသို ့ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။
၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္မွာ ရ.ယ.က ဥကၠဌေဟာင္းတဦးအျဖစ္မွ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္သို ့ ေရာက္ရိွရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား လာဘ္ေငြ ၃သိန္း ေပးကမ္းျပီးရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္၏ဂုဏ္သေရ ကိုညိႈႏြမ္း ထိခိုက္ေစျခင္းအလို ့ ငွာမသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို ့တင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

About Angel

has written 3 post in this Website..