ရန္ကုန္တိုင္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ  အင္းစိိန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္ ၀န္ထမ္းေနအိမ္ လိုင္းခန္းမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔ျဖင့္ စီစစ္ခြင့္ျပဳလ်ွက္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ေနအိမ္လိုင္းခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားေပးခဲ႔ရာတြင္ အခေၾကးေငြေပးျဖင့္ ေပးယူသူကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေနရာခ်ထားေပးေနပါသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရရွိရမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာလွ်က္ရွိပါသည္။

အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပတြင္ အိမ္ခန္းမ်ားငွားရမ္းေနထိုင္ရသျဖင့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊  စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း အင္းစိန္အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရံုၾကီးရွိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားလာပါသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..