သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ X2O မ႑ပ္ေရွ႕ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ မေပါက္ကြဲေသးဘဲက်န္ရွိေသးသည့္ ဗံုးတစ္လံုးကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္၌ ဗံုးသံုးလံုးဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားအၿပီးတြင္ မေပါက္ကြဲဘဲက်န္ရွိသည့္ ဗံုးတစ္လံုးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပင္ပတြင္သတင္းမ်ား ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႔ ေမးျမန္မႈအေပၚ အဆုိပါဌာနမွ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗံုးတစ္လံုးကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဗံုးတစ္လံုးကို ဗံုးသံုးလံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ေနရာအနီးရွိ ျမန္မာဘီယာသံဘူးခြံထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဗံုးမွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗံုးသံုးလံုးဆက္တုိက္ေပါက္ ကြဲၿပီး ခ်ိန္၌ ယင္းခ်ိန္ကိုက္ဗံုးကို ဟန္းဖုန္းႏွင့္ ထပ္မံခြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ လံုၿခံဳ ေရးကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာသျဖင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္ကာ ဗံုးခြဲသည့္ ခလုတ္ႏွိပ္မရဘဲ ဗံုးမေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးသံုးလံုးမွာ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားျဖစ္ၿပီး မေပါက္ကြဲဘဲက်န္ရွိသည့္ ဗံုးမွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးဟုယူဆေၾကာင္း၊ အဆုိပါဗံုးေလးလံုးစလံုးမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံလုပ္ ဗံုးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဗံုးသံုးလံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားအၿပီးတြင္ ဗံုးမ်ား၏ စနက္တံသံုးခုစလံုးကို အခင္းျဖစ္ေနရာ၌ပင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ဗံုးသံုးလံုးဆက္တုိက္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားအၿပီးဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို လာေရာက္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးကို ထပ္မံခြဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔က ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူ ၁၀ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူ ၁၇၀ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းတရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..