ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္တစ္က်ပ္သားထက္မပိုသည့္ ေရႊထက္ပစၥည္းကိုသာ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳၿပီး ေက်ာက္ကြင္းထားသည့္ မည္သည့္လက္ဝတ္ရတနာကိုမွ် ျပည္ပသို႔ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းျပည္ပမွ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာခရီးသည္တစ္ဦးထံမွသိရသည္။ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို အေကာက္အခြန္ဌာနမွ ထုန္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားေငြလွဲလွယ္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၉/၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒပုဒ္မ (၃၉)အရလည္းေကာင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားခရီးသည္အခ်ိဳ႕သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ားအား ျပည္ပသို႔ ထုတ္ယူသယ္ေဆာင္သြားၾကသျဖင့္ ေလဆိပ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးၾကပ္မတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ျပည္ပထြက္ခြာေနရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပစၥည္းယူေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိလည္း ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..