ဘာေၾကာင့္အစိမ္းေရာင္ရက္စြဲလုိ႔ေျပာရတာလဲဆုိရင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့အစိမ္း

ေရာင္ရွိတဲ့သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြတျဖည္းျဖည္းဆုံးရႈံလာတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့အပင္

ေတြကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြလုိက္လံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကမၻာၾကီးစိမ္းလန္းေအာင္

ျပဳလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ကုိမၾကည့္ပဲဒီလုိလုိက္လံစုိက္ပ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္

လည္းကမၻာၾကီးကုိေစာက္ေရွာက္ေပးတာနဲ႔အတူတူပဲလုိ႔ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ္႔ေတြသုံးခဲ့ျဖဳန္းခဲ့

ေသာသစ္ပင္ေတြကကၽြန္ေတာ္သကတမ္းတေလွ်ာက္မွာမ်ားျပားလွပါတယ္။ဒီအတြက္သူတုိ႔ကုိျပန္

ျပီးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ကၽြန္းကုိင္မွီကုိင္းကၽြန္းမွီေပါ့ဗ်ာ။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ကၽြန္

ေတာ္တုိ႔ကမၻာေျမၾကီးကုိစိမ္းလန္းေသာရက္စြဲမ်ားျဖစ္လာေအာင္ကူညီေပးပါလုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္                      big defender

About Big Defender

has written 13 post in this Website..