အေျဖမွန္က
They encourage the practice of teachers reading aloud to young children. ျဖစ္ပါတယ္။ .. မွန္တဲ႕သူမွန္ႀကတယ္ေပါ႕
ကုိကုိေေႀကာင္ကေတာ႕ ပထမ တပုဒ္ လုိသြားလုိ႕ sorry ေနာ္ ..။

habits … customs …. practices … တုိ႕ကုိခြဲျခားသိရပါမယ္ …။

ဒီိတခါေမးခြန္းမဟုတ္ပါဘူး နမူနာေလးေတြႀကည္႕ေစခ်င္ပါတယ္ …။

A habit is something a person does regularly in a particular way as part of their everyday life, often without thinking about it.

eg : After a while, separating rubbish for recycling just becomes a habit.

A custom is something people in a particular country or of a particular religious or ethnic group do because it has been part of their
culture or way of life for many years:

eg : The custom of decorating eggs goes back hundreds of years. ( custom ကေတာ႕ရွင္းပါတယ္ )

A practice is a method of doing something which is usually used especially in a particular country, industry, etc .. In this sense
practice is a countable noun:

eg: The report condemned the practice of keeping prisoners in chains.

ကဲ အေတာ္လဲပ်င္းေရာေပါ႕ … ေတာ္လုိက္ပါျပီ …။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.