ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေနထုိင္ေသာကမၻာၾကီးမွာလူအမ်ားဟာမိမ
ကုိယ္ကုိမိမိလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ကန္႕သတ္ထားတာမ်ားပါတယ္။ဒီလုိလုပ္ပုိင္ခြင့္
ေတြကန္႔သတ္ထားတာကကမၻာၾကီးတုိးတက္လာတာမွန္ေပမယ့္အေကာင္း
ရဲ႕အေနာက္မွာအၿမဲတမ္းအဆုိးကကပ္ပါလာတတ္တာကုိလူတုိင္းသိႏုိင္ၾက
ပါတယ္။ဒါေပ့မယ္လုပ္ပုိင္းခြင့္ေတြကန္႕သတ္ထားတာမ်ားေတာ့စိတ္ဖိဆီးမူေတြရွိလာတတ္ပါတယ္
။အဲဒီေနာက္ျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့စိတ္ဖိဆီးမူ
လြတ္ေအာင္ေဆးေတြနဲ႔ဒါမွမဟုတ္မဟုတ္တဲ့အေပ်ာ္ေတြကုိရွာလာတတ္ၾက
ပါတယ္။ဥပမာအရက္ေသာက္တာတုိ႔ေတြေပါ့။ဒီလုိျဖစ္ေပၚလာျခင္းေတြ
ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ေကာင္းေသာလကၡဏာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
အခုေခတ္ကလည္းအရက္ကုိေၾကာက္စရာအရာတစ္ခုလုိ႔မသတ္မွတ္ေတာ့့
ပဲေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာသူလုိ႔သတ္မွတ္ေနၾကတယ္။ဒါဟာေနာင္
ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အနာဂတ္အတြက္ရင္ေလးစရာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားဟာလူေတြရဲ႕လြတ္လပ္မူကုိမသိမသာခ်ဳပ္ေႏွာင္တတ္ပါ
တယ္။လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလာေလဒီလူဟာလြတ္လပ္မူေပ်ာက္ဆုံးလာေလျဖစ္
ပါတယ္။လြတ္လပ္မူအရသာဟာဘာကုိဆုိလုိတာလည္းကုိေတာင္မသိႏုိင္
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ဥပမာ-သမၼတေတြဆုိ၇င္လုပ္ပုိင္ခြင့္အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္သူမွာသူဘဝရဲ႕လြတ္လပ္မူကုိေပ်ာက္ဆုံးေနတာကုိေတြ႔ႏုိင္ပါ
တယ္။လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားဟာသူကုိခ်ည္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ဒီလုိခ်ည္ေႏွာင္ထား
တာေၾကာင့္သူဟာစိတ္ဖိစီးမူေတြရွိလာတတ္ပါတယ္။ဟုိေနရာသြားလည္း
သက္ေတာ္ေစာင့္ဒီေနရာသြားလည္းသက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားႏွင့္ဆုိေတာ့ဘယ္မွာသူရဲ႕လြတ္လပ္မူဆုိတာရွိႏုိင္မွာလဲ။
လြတ္လပ္မူဆုိတဲ့အရသာကုိသူခံစား
ရႏုိင္ေတာ့မွာလား။ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ခင္ဗ်ားတုိ႔သမၼတေတာ့လုပ္ခ်က္ဦးမလား။
ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ့ေလာကၾကီးမွာလုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိတဲ့အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကကင္းလြတ္ျပီးလြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝကုိရႏုိင္္ပါေစ။

About Big Defender

has written 13 post in this Website..