ကၽြန္ေတာ္အခုတေလာေတြြ႔ေတြ႔ေနေနတာေတာ့ရွိတယ္ဗ်ာ။အဲဒါ
ေပမယ့္ေတာ့ေရွာင္လြဲလုိ႔ေတာ့မရပါဘူး။လူတုိင္းလူတုိင္းေတာ့ၾကဳံေတြ႔ေနရတာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ့အျဖစ္ေတြေပၚမူတည္ျပီးသင္ခန္းစာယူလုိ႔ေတာ့ရတယ္။
ဒါကေတာ့ေနာင္တတရားပါပဲ။ဒီေနာင္တတရားေၾကာင့္လည္းလူ
ေတြဟာေျပာင္းလဲေကာင္းေၿပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ရွိျဖစ္
ပ်က္ေနတဲ့အေပၚမူတည္ျပီးလည္းရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ေနာင္တသာရ
တယ္ဒါေပမယ့္မိမိကုိယ္ကုိမေျပာင္းလဲႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္လူစားအမ်ားဆုံးရွိ
ၾကပါတယ္။မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္လုိက္တဲ့အလုပ္တုိင္းလည္းမွန္ေပ့မယ့္ေနာင္တရႏုိင္တာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။
ေနာင္တရတာေတြဟာေကာင္းတာေတြလည္းရွိႏုိင္သလုိမေကာင္းတာေတြလည္းရွိတယ္။ဘာေၾကာင့္ရွိလည္းဆုိ
ေတာ့မိမိျပဳလုပ္တဲ့အေပၚမူတည္တာေပါ့။အဲေနာင္တတရားဟာဘာလဲ။ဘာေၾကာင့္ေနာင္တတရားျဖစ္ေပၚလာတာလဲဆုိတာကေတာ
႔အတုိေကာက္ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ႏွေျမာတာေပါ့။ႏွေျမာတာနဲ႔ေနာင္တတရားဟာနည္းနည္း
ဆင္တူသလုိရွပါတယ္။ေနာင္တတရားဆုိတာကုိေသခ်ာပုိင္းျခားဆင္ျခင္
ၾကည့္ဘူးသလားေတာ့မသိဘူး။ဒါကေတာ့ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆင္ျခင္
ၾကည့္တာေပါ့။လုိအပ္တာဒါမွမဟုတ္မသိေသးတာရွိရင္လည္းကူညီၾကပါဦး။

About Big Defender

has written 13 post in this Website..