၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး အဆိုး၀ါးဆံုး ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္ မွ မက္စီအင္နာဂ်ီ ကုမၸဏီပိုင္ ေျမေအာက္ေပ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ နက္ေသာ ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ လူ ၂၅ ဦးေသဆံုးၿပီး အနည္းဆံုး ၄ ဦး ပိတ္မိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ျပည္နယ္သတၱဳတြင္း လံုၿခံဳေဘး ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူက ေပါက္ကြဲမႈမွာ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ပိတ္မိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမေအာက္တြင္ ေလးရက္စာ လံုေလာက္ေသာ စားစရာ၊ ေရႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္မ်ားကို  ေလလံုေသတၱာႀကီးမ်ားျဖင့္ ထည့္ေပးထားရာဆီသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  သို႔ေသာ္ ယခုအထိ ယင္းေနရာသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေရာက္လာႏိုင္ပံု မေတြ႕ရေသးဟု ဆိုသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အနီးဆံုး ေျမေအာက္လႊာ ႏွစ္ထပ္အနက္ ပထမထပ္ကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအထပ္ကို ဆင္းရန္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထူထပ္ေနသျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္။  အေလာင္း ၂၅ ေလာင္း ေတြ႕ရေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ၂၉ ဦးရိွေနသည့္အတြက္ ၄ ဦးကို ရွာေဖြဆဲ ျဖစ္သည္။ အနီးဆံုးဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူအမ်ား စုေ၀းကာ အလုပ္သမားတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ေသဆံုး သူမ်ားထဲတြင္ အၿငိမ္းစားယူရန္ ၅ ပါတ္သာလိုေတာ့သည့္ မိုင္းလုပ္သက္ႏွစ္ ၃၀ ရိွသူ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ ၀ီလီဂရမ္ လည္း ပါ၀င္သည္။  အာဏာပိုင္တို႔က ေျမေအာက္လိႈဏ္အမိုး ၿပိဳက်သည္ဟု မယံုၾကည္ေသာ္လည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕၏အဆုိအရ ေျမေအာက္တြင္ တစ္မိုင္ခြဲခန္႔ လမ္းပိတ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေက်ာက္မီးေသြးကုမၸဏီသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ၂၀၀၉ ခုတြင္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၀တြင္  ေဒၚလာ တစ္သိန္း ကိုးေသာင္းခန္႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ ေပးေဆာင္ရေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..