ကာေမသု။။။။

အမ်ိဳးသား/ ေယာက်္ားမ်ား အတြက္ ကာေမသုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မသြားလာအပ္တဲ့ မိန္းမ (၂၀)ရွိေၾကာင္း ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာမွာ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။အဲဒီ ၂၀က——
(၁) အမိ ေေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၂) အဘ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၃) အမိ အဘ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၄) ေမာင္ႀကီး ေမာင္ငယ္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၅) အစ္မ ညီမ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၆) ေဆြမ်ဳိး ေေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၇) အႏြယ္တူ ေစာင့္ ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ၊
(၈) တရား က်င့္သံုးဖက္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိန္းမ။
ဒီ မိန္းမ ရွစ္မ်ဳိးက ကာမပိုင္မရွိတဲ့ အပ်ဳိစင္ မိန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး
(၉) ေစ့စပ္ ေၾကာင္းလမ္းၿပီး မိန္းမ၊
(၁၀) လက္မထပ္ရန္ မင္းအမိန္႔အာဏာျဖင့္ တားျမစ္ထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၁) ဥစၥာျဖင့္ ၀ယ္ထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၂) ေယာက်ၤား တစ္ဦးဦးနဲ႔ အလိုတူ၍ အတူူေနတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၃) စည္းစိမ္ ေပးၿပီး မယား ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၄) အ၀တ္ ပုဆိုးေပးၿပီး မယားျပဳ ထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၅) ေရႊခြက္မွာ လက္စံုခ်ၿပီး ေယာကၤ်ားနဲ႔ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၆) ေခါင္းရြက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရတဲ့ မိန္းမကို ေခါင္းမရြက္ေစဘဲသိမ္းယူထားတဲ့ မိန္းမ၊
(၁၇) ကၽြန္လည္းျဖစ္ မယားလည္းျဖစ္တဲ့ မိန္းမ၊
(၁၈) အမႈလုပ္လည္းျဖစ္ မယားလည္းျဖစ္တဲ့ မိန္းမ၊
(၁၉) စစ္ေျမမွ ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သံု႔ပန္းမိန္းမ၊
(၂၀) တစ္ဦးဦးရဲ႕ ေခတၱမယား ျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းမ။။
ကာမပိုင္ မရွိတဲ့ ပထမ မိန္းမ ရွစ္ေယာက္ ကေတာ့ တစ္ျခား ေယာကၤ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ ျပဳေပမယ့္ သူ႔ကာမကို သူသာ ပိုင္တဲ့အတြက္ ကာေမသု မိစၧာ မထိုက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေယာကၤ်ားမွာေတာ့
( မသြားလာ ထိုက္ေသာ မိန္းမ) အဂမနီယ ျဖစ္တဲ့ မိန္းမကို က်ဴးလြန္တဲ့ အတြက္ ကာေမသု မိစၧာရ ထိုက္ပါတယ္။ ကာမပိုင္ရွိတဲ႔ မိန္းမ(၁၂)ေယာက္က ကာမပိုင္မွ တစ္ပါး တစ္ျခားေယာကၤ်ားနဲ႔ က်ဴးလြန္မိရင္ ကာေမသု ထိုက္သလို က်ဴးလြန္တဲ့ ေယာကၤ်ားမွာလည္း ထိုက္ပါတယ္။
(၁) မသြားလာ ထိုက္ေသာ မိန္းမ ( အဂမနီယ) မိန္းမျဖစ္ျခင္း။
(၂) မွီ၀ဲ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ လုိသည္႔ စိတ္ရွိျခင္း။
(၃) မွီ၀ဲမူ. ကို လုံ႔လ ျပဳျခင္း။
(၄) မဂ္အခ်င္းခ်င္း ထည့္သြင္းးတာကို သာယာျခင္း (မွီ၀ဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာ၌ သာယာျခင္း) တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအဂၤါေလးခ်က္နဲ႔ ညီရင္ ကာေမသု မိစၧာစာရ ထိုက္ၿပီး၊ ေလးပါး အနက္က တစ္ပါးပါး ခြ်တ္ယြင္းေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မထိုက္ပါဘူး။
ကာေမသုနဲ႔ပါတ္သက္တာေလးေတြကို..သိစိမ္႔ေသာငွာ ေဖာ္၀ပ္ ေမး မွရရွိေသာ ကာေမသုနဲပါတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာေလးအားၿဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္ကာ တင္ၿပအပ္ပါတယ္။။။
အေရးအသား မွန္သည္ၿဖစ္ေစမွားသည္ ေစာင္႔ထိန္း အပ္သည္ဟုတင္ၿမင္မိပါသည္။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com