မေလးရွားႏိုင္ငံ Autoliv Hirotako Safety Sdn, Bhd တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအလုိရွိသည္။

1. Store Assistant (Factory Worker) 10 Post

Requirement

– Age : 21-30 years old

– Contract Period : 3 years

– Salary : Minimum Basic Monthly Salary

(26 days x 12 hrs) = RM 1000.00, Overtime – 10 hours

@ 4.80= RM 48.00, Att Allowance (Full Attn) = RM 100.00,

Shift Allowance (only night shift Worker) = RM 30.00

Gross Total = RM 1,178.00

– Working Days : Six (6)days per week

– Working Hours : 8 hours per day 48 hours per week

– Overtime : In accordance with Malay Labor Law

– Accommodation : Free of cost, provided by the employer.

– Transportation : Free Suitable transportation

(in work place)

Interview Date : 22nd June 2011
စိတ္၀င္စားသူမ်ား 379311, 73162721, 73121643 သို႔ ဆက္သြယ္ပါရန္

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။