ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာက ေရြးခ်ယ္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လုိဂုိဒီဇုိင္း ဖန္တီးသူမွာ ျမန္မာျပည္သားတဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဂ်ာမနီက ေမလဆန္းတြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လုိဂုိ ဖန္တီးမႈ ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ျမန္မာျပည္သား အမ်ားအျပား၏ လက္ရာမ်ား ေရာက္ရိွေနသည္။

အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားအျဖစ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စားသူအမ်ားအျပားက ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္။ ေရႊတုိ႔၏ လက္ရာစုံကုိ ဤလိပ္စာတုိ႔တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။

http://humanrightslogo.net/community/MiTay4
http://humanrightslogo.net/community/Htay
http://humanrightslogo.net/community/tinaungzaw
http://humanrightslogo.net/community/thant
http://humanrightslogo.net/community/gondoothit
http://humanrightslogo.net/community/zawhtetkoko
http://humanrightslogo.net/community/bakaung
http://humanrightslogo.net/community/mmlwin75
http://humanrightslogo.net/community/aung
http://humanrightslogo.net/community/zalat
http://humanrightslogo.net/community/cetthtun

လုိဂုိအတြက္ HumanRightsLogo.net တြင္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖန္တီးလုိက္သည့္ လုိဂုိ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပုိ႔ရမည့္ ေန႔မွာ ဇူလိုင္ ၃၁ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားက အေကာင္းဆုံး လုိဂုိ ၁၀ ခုကုိ ေရြးမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ေရြးလုိက္ေသာ ၁၀ ခုကုိ အင္တာနက္တြင္ ကမၻာ့ျပည္သူတုိ႔ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ဟု ဆုိသည္။ မဲေပးရမည့္ ကာလမွာ ၾသဂုတ္ ၆ မွ ၂၁ အတြင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ေပးအပ္မည့္ ဆု ၃ ခု ရိွရာ ပထမဆု ယူရုိေငြ ငါးေထာင္ (ေဒၚလာ ၇၀၀၀ ခန္႔)၊ ဒုတိယဆု ယူရုိ သုံးေထာင္၊ တတိယဆု ယူရုိ တေထာင္ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
Source:moemakha
ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး