2011 (က်ားႏွစ္)အတြက္

စရိုက္

လူပ္ရွားတက္ၾကြျခင္း

စြမ္းအားၾကီးျခင္း

ၾကိဳးစားရယူျခင္း

အေလွ်ာ႔မေပးတက္ျခင္း

တက္ၾကြရဲရင္႔ျခင္း

ကိုယ္ပိုင္အတြင္းစြမ္းအားရွိျခင္း

စိတ္ခံစားမႈ

စိတ္ခံစားမႈလြန္ကဲတက္ၾကပါသည္။ သူတုိ႔၏ စြမ္းရည္ျမင္႔မားေနစဥ္တြင္ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊မေက်နပ္ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ဟာတာတာျဖစ္ျခင္း၊၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းတုိ႔ကို ခံစားေနရတက္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ မ်က္လုံးမ်ားမွာ အျမဲတမ္း ပိုျပီး အခြင္႔အလမ္း ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ (သို႔မဟုတ္)အခြင္႔အလမ္းသစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ျပီး ထားေလ႔ရွိတက္ၾကပါသည္။

က်န္းမားေရး

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ သန္မာၾကံ႕ခိုင္ျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိတက္ၾက၏။ သူတုိ႔၏ အသစ္အဆန္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းက အစားအေသာက္လြန္ကဲျခင္း ၊မႈးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ေလာင္းကစားျခင္း စသည္႔တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစတက္ပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး

ေငြသံုးရာတြင္ လက္ဖြာတက္ၾကတယ္။အခ်ိန္ကာလႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမွန္ႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါက ၾကီးပြားခ်မ္းသာတက္ၾကပါသည္။

အခ်စ္ေရး

စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းျပီး ပိုင္ဆိုင္လုိ႔စိတ္ျပင္းျပကာ လိင္ကိစၥႏွင္႔ အခ်စ္ေရးတုိ႔တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ျခိဳက္တက္ၾကသည္။ သူတုိ႔ကား ရိုးသားသူမ်ား မဟုတ္သလုိ ၊ မယံုၾကည္ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္တက္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ စိတ္ကစားမႈ သဘာ၀က အသစ္အသစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းေလ႔ရွိတက္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူတုိ႔၏ အထီးက်န္မႈကို မုန္းတီးေသာ စိတ္ဓတ္ႏွင္႔ အမဲလုိက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လြန္းမူက အျမဲတမ္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ေနာက္လုိက္ ေနေလ႔ရွိေစတက္ပါသည္။

က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ား၊နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ား၊ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ား၊ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား ၊သုိးႏွစ္ဖြားမ်ား၊ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၊ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင္႔ သင္႔ျမတ္ပါသည္။

က်ားႏွစ္ဖြားမ်ား

 • 8.2.1902       –       28.1.1903
 • 26.1.1926     –       13.2.1915
 • 13.2.1926    –          1.2.1917
 • 31.1.1938    –         18.2.1939
 • 17.2.1950    –         5.2.1951
 • 5.2.1950     –         14.1.1963
 • 13.1.1974    –         10.2.1975
 • 9.2.1986     –         28.1.1987
 • 28.1.1998    –         15.2.1999
 • 14.2.2010    –         2.2.2011
 • 1.2.2022     –         21.1.2023
 • 19.2.2034    –         7.2.2035
 • 6.2.2046     –         25.1.2047

 

 

About z @

@ z has written 37 post in this Website..