မည္သည့္ေရအမ်ိဳးအစားမဆုိ ေနရာေဒသမေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေလာင္စာသံုးေရသန္႔စက္ကို ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ားက စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္က ၂၇-၄-၂၀၁၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ “ဒီေရသန္႔စင္စက္က စပါးခြံအျပင္ အျခားစြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြကိုလည္း ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳလည္ပတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သက္သာတဲ့အျပင္ အရပ္ေဒသမေရြး သံုးစြဲႏိုင္တဲ႔အတြက္ ေရခ်ိဳအခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၎ေရသန္႔စက္မွာ တစ္ဖက္မွ ေရကိုအပူေပးၿပီး အေငြ႔ကို စုေဆာင္းသည့္အတြက္ ေရသန္႔အစစ္ Disco Water ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေသာက္ေရသန္႔အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ က်န္းမာေရးအတြက္ လည္းေကာင္းၿပီး ရြာတစ္ရြာတြင္ ယင္းစက္ကို တပ္ဆင္ထားပါက အနီးပတ္ဝန္က်င္ရွိရြာငါးရြာခန္႔အထိ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသန္႔စင္စက္မွာေရငန္ဒဏ္ခံႏုိင္ရန္ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၁၀သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ေရငန္အပါအဝင္ မည္သည့္ေရမဆုိ မည္သည့္ေရမ်ိဳးမဆုိေရခ်ိဳေရသန္႔ ျပန္လည္ရရွိၿပီး ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရသန္႔စင္စက္ကို ဧရာဝတီတုိင္း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ကန္႔လာရြာတြင္ လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..