ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FMထုတ္လႊင့္ခြင့္ရေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢလိကအက္ဖ္အမ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အက္ဖ္အမ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမအကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကအက္ဖ္အမ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ ေဒသတြင္ ျပည့္စံုသည့္အသံလႊင့္ဧရိယာရရွိပါက ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအက္ဖ္အမ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဇြန္လအတြင္း နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕အသံလႊင့္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက္ဖ္အမ္လိုင္း ရွစ္ခုရွိေနၿပီး ပုဂၢလိကအက္ဖ္အမ္ေျခာက္ခုရွိသည္။ အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအက္ဖ္အမ္မ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္ျမန္မာ့အသံမွလႊင့္သည့္ ပိေတာက္ေျမအက္ဖ္အမ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလႊင့္သည္ City FM တို႔ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကအက္ဖ္အမ္မ်ားမွာ မႏၲေလးအက္ဖ္အမ္၊ ခ်ယ္ရီအက္ဖ္အမ္၊ ပတၱျမားအက္ဖ္အမ္၊ ေရႊအက္ဖ္အမ္၊ အက္ဖ္အမ္ပုဂံႏွင့္ ပဥၥ၀တီအက္ဖ္အမ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္သို႔အသံလႊင့္မႈကို ေရႊအက္ဖ္အမ္ႏွင့္ ခ်ယ္ရီအက္ဖ္အမ္မ်ားက အရင္ဆံုး၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..