ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္က ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါဘဏ္ခြဲမ်ားအျပင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နွင့္ျပည္ၿမိဳ႕တို႕တြင္လည္း ဘဏ္ခြဲမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ မၾကာမီက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ကေမာၻဇဘဏ္ ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ ကေမာၻဇဘဏ္မႏၱေလးရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၄ခုအထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္အေနျဖင့္ ဘဏ္အပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ အြန္လိုင္းအေနျဖင့္ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈအာမခံေသတၱာမ်ားထားရွိျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အလုိအေလွ်ာက္ ေငြထုတ္သြင္းႏိုင္ေသာ ATM စနစ္၊ Mobile Phone အသံုးျပဳ၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ Electronic Banking စနစ္တုိ႕ကို ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မၾကာမီအဆင့္ ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူၿပီး ျပည္ပဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..