ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲလက္ေအာက္ရွိ သေဘာၤမ်ားတြင္ ဗံုးရွာေဖြေရးျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္သည့္ ဗံုးရွာေဖြေရးအထူးအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလ ၂၂ရက္က ၎အထူးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲလက္ေအာက္တြင္ ဌာနခြဲေျခာက္ခုရွိၿပီး ေရယာဥ္အစင္း ၃၈၀ ခန္႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..