ဧပရယ္လ (၂၉)ရက္ေန. က ဂ်ပန္နဳိင္ငံ၊ တုိဂ်ိဳျမိဳ. မွာ အလုပ္သမားထုၾကီးက အလုပ္သမားေန.(ေမေဒး)အခမ္းအနား ႏွင္. ဆႏၵျပပြဲကုိျပကုိ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အလားတူ ျမန္မာနဳိင္ ငံအလုပ္သမားေတြကလည္း ေမလ(၁)ရက္ေန.၊နူိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေန.မွာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏွုန္းနဲ့ ကာမိေစဖုိ. လုပ္ခလစာ မ်ား တုိးျမင္.သတ္မွတ္ေပးရန္ အခ်က္အပါအ၀င္ ေတာင္ဆုိမွုေလရပ္ကုိ ျမန္မာႏွုိင္ငံအလုပ္သမား၊လယ္သမားစည္းလုံးညီညြက္ေရးအဖြဲခ်ဳပ္ကေတာင္းဆုိ ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

(က)အလုပ္သမားအခြင္.အေရးမ်ားကုိ ႏူင္ငံတကာစံႏွုန္းမ်ားနွင့္ အညီျပ႒ာန္းရ်္ လက္ေတြက်င့္သုံးရန္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ.စည္းရန္

(ခ)ကုန္ေစ်းႏွဳန္းႏွင္အညီကာမိေစရန္ လုပ္ခလစာမ်ား တုိးျမင္.ေပးရန္

(ဂ)အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွနွုိင္း တုိင္ပင္ ျပီး အလုပ္သမားထုၾကီးရဲ့ဘ၀လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည္.အ၀ျဖည္.စည္းေပးရန္  တ.ုိျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ပါ ေမေဒးေၾကျငာခ်က္ကုိ ျမဳိ.တြင္း(၆)ျမဳိ.နယ္မွာ ျဖန္.ေ၀ခဲ့တယ္လုိ.သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္နဳိင္ငံသာမက ႏွဳိင္ငံတကာမွာ အလုပ္သမားအခင္.အေရးနဲ.ပတ္သတ္လုိ. ဆႏၵျပေတာင္း ဆုိ မွုမ်ားအတြက္ ရရွိနွုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏွဳိင္ငံ အလုပ္သမားအေရးနဲ.ပတ္သတ္ ျပီးလက္ရွိ အစုိးရအေနနဲ.တာ ၀န္ယူ ေျဖရွင္းမွဳမ်ားမျပဳလုပ္ ပဲ လွ်စ္လွ်ဴ ရွဳေနတယ္လုိ.သိရပါတယ္။

2010,Feb လတုန္းကလည္း စက္မွဳဇုန္အလုပ္သမားမ်ား မွဆႏၵမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိဳ.သိရပါတယ္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..