၁ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ကိုယ့္ကို အၿမဲတမ္းသတိရေနပါလို႔ေျဟခ်င္ရင္ အလွစိုက္သစ္ပင္ေလးေပးပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို ကိုယ့္ကို အၿမဲတမ္းသတိရေနပါလို႔ေျဟခ်င္ရင္ ဦးထုပ္ေလးေပးပါ ။ ၂ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို မင္းရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆုေတာင္းေပးပါတယ္လို႔ေျဟခ်င္ရင္ စကၠဴႀကိဳးၾကာရုပ္ (၁၀၀၀) လုပ္ေပးပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို မင္းရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆုေတာင္းေပးပါတယ္လို႔ေျဟခ်င္ရင္ စကၠဴပန္းပြင့္ (၁၀၀၀)လုပ္ေပးပါ ။ ၃ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ကိုယ့္ကိုေမ့လိုက္ပါေတာ့လို႔ေျဟခ်င္ရင္ မီးျခစ္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို ကိုယ့္ကိုေမ့လိုက္ပါေတာ့လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ေဆးလိပ္ျဟခြက္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၄ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို အေနေ၀းလို႔ေမ့မသြားပါနဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ဒိုင္ယာရီစာအုပ္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို အေနေ၀းလို႔ေမ့မသြားပါနဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ေဖာင္တိန္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၅ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို မင္းရဲ့ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ဂုဏ္ယူပါတယ္လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ဓာတ္ပံုမွန္ေဘာင္လွလွေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို မင္းရဲ့ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ဂုဏ္ယူပါတယ္လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ၀ိုင္ပုလင္းေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၆ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို လြမ္းခဲ့ရသမွ်ေမ့လိုက္ပါလို႔ေျဟခ်င္ရင္ လက္ကိုင္ပု၀ါေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို လြမ္းခဲ့ရသမွ်ေမ့လိုက္ပါလို႔ေျဟခ်င္ရင္ စားပြဲတင္ျပကၡဒိန္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၇ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို စိတ္ေကာက္ ၊ စိတ္ဆိုးေျပေအာင္ေခ်ာ့လိုလ်င္ အ၀ါေရာင္ပန္းပြင့္ ၊ ပန္းစည္း ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို စိတ္ေကာက္ ၊ စိတ္ဆိုးေျပေအာင္ေခ်ာ့လိုလ်င္ သီခ်င္းဓာတ္ျဟးအယ္လ္ဘမ္ ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၈ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ကြယ္ရာမွာသစၥာမေဖာက္နဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ၾကည့္မွန္ေသးေသးတစ္ခ်ပ္ေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို ကြယ္ရာမွာသစၥာမေဖာက္နဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ေသာ့ခ်ိတ္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၉ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို လက္ထပ္ခ်င္ပါၿပီလို႔ေျဟခ်င္ရင္ လက္စြပ္ေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို လက္ထပ္ခ်င္ပါၿပီလို႔ေျဟခ်င္ရင္ လက္ပတ္နာရီေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၁၀ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို သစၥာမဲ့တယ္လို႔အထင္မလြဲပါနဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို သစၥာမဲ့တယ္လို႔အထင္မလြဲပါနဲ႔လို႔ေျဟခ်င္ရင္ အကၤ်ီအ၀တ္အစားေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၁၁ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို အခ်စ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲပါေစလို႔ေျဟခ်င္ရင္ ဖဲႀကိဳးလွလွေလးခ်ည္ထားတဲ့ပန္းစည္းေလးေပးလိုက္ပါ ။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို အခ်စ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲပါေစလို႔ေျဟခ်င္ရင္ ေခ်ာကလက္ဘူးေလးေပးလိုက္ပါ ။ ၁၂ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ဖြင့္မေျဟရဲရင္ အေမႊးပြ၀က္၀ံရုပ္ေလးေပးပါ ။ ၁၃ ။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းသိေစခ်င္ရင္ ေရေမႊးပုလင္းေလးေပးပါ ။ ၁၄ ။ ေကာင္မေလး ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ ေကာင္ေလးက အျဖဴေရာင္ပန္းစည္းေလးေပးပါ ။

About mickylay

Min Htike has written 28 post in this Website..

I'm a slow walker, but I never walk back.