သင္ခ်စ္တဲ့သူေတြရဲ႕စိတ္ႏွလံုးကိုထိခုိင္နာက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ရာ

စကၠန္႔အနည္းအတြင္းပဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္……………….

ထိခိုက္နာက်င္သြားတဲ့ေ၀ဒနာကိုျပန္ကုစားဖို႔ကေတာ့

ႏွစ္ကာလေတြအမ်ားႀကီးၾကာျမင့္သြားႏိုင္ပါတယ္………..။

About thadarphyu23

ႊ့ has written 2 post in this Website..