ယံုၾကည့္မႈကိုရဖို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်းစြာ တည္ေဆာက္ရပါတယ္။

၄င္းယံုၾကည့္မႈကို ပ်က္သြားေစဖို႔ကျဖင့္ စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

About thadarphyu23

ႊ့ has written 2 post in this Website..