ေၾကာင္ ..ဋီကာ..။။။။။။။။။။။

ဆန္းၿပာသိုလအတြင္းမွာေတာ႔ ….ေဖာ္သင္းကြဲေနကာ
မေတာ္ညွင္းဆဲေနရွာတယ္….ဓမၼတာမဟုတ္မွန္း
တစ္ခါခါအဟုတ္ဆန္းရင္ၿဖင္႔….ဘရုပ္ တန္းသြပ္ခ်ာ
ကရြတ္ဆန္းသဘြတ္မွာကြယ္….လည္ကာသာရႈပ္ေထြး။။။

ေညာင္ ေအာ္လိ႔ုအၿမီးတန္းရင္ၿဖင္႔….လူ႔ရပ္ခန္းေနရာ
ေမာင္းထုတ္ၾကရွာ….ၾကြက္သရမ္းယုတ္မာကို
သေဘာက္ေၾကာင္….. ငဲ႔ကြက္လို႔သာ….။။။။။

ကိုေရႊၾကြက္လမ္းထြက္လာလွ်င္….သူအစာမထင္ဘု
ေဘာ္ဒီ အမိၾကြက္မဒီေတြေတာင္….၀ကစ္ကစ္ဆူၿဖိဳ;
ဗိုက္အဆီတစ္ရစ္တိုးေအာင္….ဆန္အိုးနဲ ဇလံု ပန္းကန္
ဆြဲေမွာက္လွန္ၿပန္….ဒါေပမယ္႔ကိုေၾကာင္မွန္ရယ္
ဘာ၀နာခံရႈပြား။။။။

လူကမ်ားမေနသာ…..ရိုက္ထုတ္မွသာ
ထိုခ်ိန္မွေၾကာင္အ၀ွာမွာ….ပ်င္းဆန္႔ထလာ
ဂ်ဴတီပ်က္ေၾကာင္ငနာကို….ၾကက္ေမႊးပါၾကိမ္တစ္လံုးနဲ႔
နင္းတုတ္ မွသာ….ဒီခ်ိန္မွေၾကာင္အ၀ွာကြယ္
ဟန္ရးၿပကာ။။။။။

တခ်က္ခုတ္ အဟုတ္မညွာလွ်င္…တစ္လုပ္စာၾကြက္ယုတ္
တစ္ခ်က္ခုန္အသက္ၿပဳတ္မယ္လို႔….လက္သဲထုတ္အၿမီးေထာင္
က်ားသို႔ေယာင္ေယာင္…..အသြင္ ေတာ႔ဤသို႔ေဆာင္တယ္
ၾကြက္က ေလွာင္….ေၾကာင္စုတ္။။။။

ညဥ္႔နက္ထိအိမ္ဘက္မလာ…..မ.. လိုက္လို႔သာ
အထီးေတြရန္ရွာလို႔…..သူတို႔မွာအိပ္ပ်က္ၾကရွာ
အေ၀မတည္႔သူတို႔စြာလွ်င္…ကုတ္ဖဲ႔ကာကိုက္ခဲ။။။
နံနက္ေတာ႔သူ မပါသလိုကြယ္….လူ႔ေပါင္ မွာေခါင္းေခြ႔လို႔
အမ်ိဳးမ်ိဳးသရုပ္ေဆာင္….ဆိုးတဲဒီ ေၾကာင္။။။။

လူခ်စ္ေအာင္မ်က္ႏွာေသနဲ႔….အမ်ိဳးမ်ိဳးဟန္ေဆာင္
ၾကြက္ခုတ္မေယာင္….ေၾကာင္အိမ္တြင္း
ငါးေၾကာ္ေကာင္ကို…..ၿမင္ေယာင္ကာလွ်ာသပ္
လူ႔ေနရပ္အိမ္တစ္ေဆာင္မွာ….ငပ်င္းေၾကာင္တစ္ေကာင္ရွိေနလို႔
အစာ၀ ၾကြက္အေမာင္ရယ္…..ဗလေတာင္၀ဖီး။။။

ေတာ္ၿပီဟ႔ဲဒီအေကာင္…..မေမြးေတာ႔ေပါင္
ၾကြက္ညွပ္နဲ႔ ငါေထာင္လွ်င္….ဒီအေကာင္မလိုဘူးကြဲ႔ေလး။။။။။။။
စာနာတတ္ဤလူ႔ေဘာင္မွာ….ေၾကာင္ မပါေကာင္းမယ္ကြဲ႕ေလး။။။။။။။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com