မန္းတေလး ၿမိဳ  ့တြင္း တစ္ေနရာ တြင္ ..။ ေပ၄၀၀ ေပ၂၀၀ ခန္ ့ရွိသည့္ ၂ထပ္ ေစ်းအေဆာက္အဦး ၾကီး တစ္ခု တြင္ အေပါ ္ထပ္၊ ေအာက္ထပ္ ေပါင္း ေစ်းသည္ ၂၀၀ ရွိသည္ ဆိုပါစို ့ ။ ထို ေစ်းသည္ ၂၀၀ တြင္ ၇၀ က ဆုိင္ကယ္ၿဖင့္ ၆၀ က စက္ဘီးၿဖင့္ ၊ ၃၀ က ကားၿဖင့္ ကိုယ္တုိင္ ေမာင္းႏွင္လာၾကသည္ ။ က်န္ ၄၀ က အဆင္ေၿပသလို လာၾကသည္ ။ ထို ေစ်း ကို ေန ့စဥ္ ေစ်းလာဝယ္သူ အနည္းဆံုး ၂၀၀ ဦး ရွိသည္ ဆုိပါစို ့။ ၁၀၀ က ဆုိင္ကယ္ ၿဖင့္ ၊ ၈၀ က စက္ဘီး ၿဖင့္ ၂၀ က ကားၿဖင့္ ကိုယ္တုိင္ ေမာင္းႏွင္လာၾကသည္ ။ သို ့ဆုိလွ်င္ ေစ်း သို ့တစ္ရက္ လာေသာ ဆုိင္ကယ္ စီးေရ ၁၇၀ ၊ စက္ဘီး စီးေရ ၁၄၀ ၊ ကားစီးေရ ၅၀ ရွိမည္ ။ စက္ဘီး တစ္စီး  ၁၀၀ က်ပ္ ၊ ဆုိင္ကယ္ တစ္စီး ၂၀၀ က်ပ္ ၊ ကား တစ္စီး ၃၀၀ က်ပ္ ႏွဳန္းၿဖင့္ ရပ္နားခ (သို ့)  ယာဥ္ အပ္ခ  ေကာက္ခံ မည္ ဆုိလွ်င္  ယာဥ္ရပ္နားခ တစ္ရက္ ကို ၆၃၀၀၀ က်ပ္ ရမည္ ။ တစ္လ ဆုိလွ်င္ ၁၈၉၀၀၀၀ က်ပ္ ( တစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္း က်ပ္ ) ရမည္ ။ တစ္ႏွစ္ ဆုိလွ်င္ ၂၂၆၈၀၀၀၀ ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ေၿခာက္သိန္းရွစ္ေသာင္း က်ပ္  ။ အဆိုပါ ဝင္ေငြ ရရွိဖို ့အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားခေနရာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကို စည္ပင္ရံုးတြင္ ေလလံဆြဲ ရသည္ ။ အထက္ေဖာ္ၿပ ပါ ေနရာအတြက္ ဆုိလွ်င္ ေလလံေၾကး သိန္း၅၀က်ပ္ ခန္ ့မွ ေလလံေအာင္ႏုိင္မည္ ။ အၿခား စာရြက္စာတမ္းေၾကး ၊ အေထြေထြ စရိတ္ တို ့ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ စုစုေပါင္း သိန္း၆၀ က်ပ္ ခန္ ့ရင္းႏွီးရမည္ ဆုိပါစို ့ ။ ထိုအခါ ေလလံလိုင္စင္ စရိတ္ ႏွဳတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ၁၆၆၈၀၀၀၀ က်ပ္ ရမည္ ။ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရၿပီ ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ ၿပန္ေကာက္ရမည့္ ရပ္နားခ ကို ကိုယ္တုိင္ ေကာက္စရာ မလို ပါ ။ ဝန္ထမ္း ငွား လိုက္လွ်င္ ရသည္ ။ ဝန္ထမ္း ၅ ေယာက္ခန္ ့ဆုိလွ်င္ အထက္ပါ တြက္ၿပသည့္ ဧရိယာ အတြက္ ႏုိင္နင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ ။  ဝန္ထမ္း ၅ ေယာက္ ကို တစ္လ ၁ သိန္း က်ပ္ ၿဖင့္ ခန္ ့မည္ ဆုိလွ်င္ တစ္လ ဝန္ထမ္း စရိတ္ ၅ သိန္း က်ပ္ ။ ( တစ္ခု ရွိတာ က  တစ္ရက္ ဝင္ေငြ ကို ေတာ့ ကိုယ္ ကိုယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ့္ လူယံု ကို ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ရက္ တစ္ခါ စီစစ္ ရမည္ ) တစ္ႏွစ္ ဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္း စရိတ္ သိန္း ၆၀ က်ပ္ ။ သို ့ဆုိလွ်င္ ယာဥ္ရပ္နား ခ ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလလံ ေအာင္ သူ တစ္ဦး အေနၿဖင့္ တစ္ႏွစ္ ရရွိမည့္ ဝင္ေငြ မွာ ၁၀၆၈၀၀၀၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ ။ တစ္ႏွစ္စာ အခြန္ေငြ ၿပန္ေဆာင္ရမည့္ ၁၀ % =၁၀၆၈၀၀၀ ။ အခြန္ေဆာင္ၿပီး လက္ထဲ က်န္မည့္ အသားတင္ အၿမတ္ေငြ မွာ ၉၆၁၂၀၀၀ က်ပ္ ။ ယခု ဆုိလွ်င္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံၿခင္း လုပ္ငန္း အေၾကာင္း ကို ရြာသူရြာသားမ်ား အေနၿဖင့္ ခန္ ့မွန္း ႏုိင္ၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္ ။ အထက္ပါ တြက္ၿပထားသမွ် မွာ  အနီးစပ္ဆံုး ခန္ ့မွန္းၿခင္းသာ ၿဖစ္သၿဖင့္ တစ္ကယ္ လက္ေတြ ့လုပ္ကိုင္မည္ ဆုိလွ်င္ အထက္ပါ ေငြပမာဏ ထက္ ပို ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ တစ္ခု ေၿပာဖို ့က်န္ခဲ့သည္ မွာ ေလလံေအာင္ဖို ့အတြက္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လူၾကီးမင္း သို ့လူၾကီးမင္း ေခါ ္ဆိုသည့္ တယ္လီဖုန္း မွာ ဆက္သြယ္မွဳ ဧရိယာ အတြင္း ရွိဖို ့ေတာ့ လိုအပ္ပါေၾကာင္း  ခင္ဗ်ား ။          ( အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္ )

About ေမာင္ ေပ

ေမာင္ ေပ has written 396 post in this Website..