ေလာကကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပုံေဖၚၾကပါသည္။ ထိုသို႔ပုံေဖၚရာတြင္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၾကပါတယ္။ အျမင္ကြဲသလို လုပ္ငန္းမ်ားလဲကြဲျပားသြားပါတယ္။ မွန္ေပ့ဆိုေသာ အရာကား ပုံေပၚ မလာၾကေသးေပ။ မိမိေတြးသေလာက္ျဖင့္သာ ပုံေဖၚၾကသည့္အတြက္ လူမ်ား ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသြားရသည္။

 

About countryboy

has written 7 post in this Website..