သႏိ ၱသစၥာရ ျမတ္စြာဘုရား


သစၥေ၀ဒဂူဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ “ဘုရားဒါယကာ  ဦးညိဳ၀င္း+ဘုရားဒါယိကာမ  ေဒၚသီသီ”  (ေ႐ႊသီ၀င္း) မိသားစု မွ ဘုရားထုလုပ္ရန္  ပန္းပုဆရာ ကိုထြန္းလင္းအဖဲြ ့အား အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

ထူးျခားလွေသာ  ဗမာကုကၠိဳတံုးၾကီးမ်ားကို

 (၁)   (၃)ေပ(၂) လက္မ  အျမင့္႐ွိ  ပင္ကုကိၠဳသစ္ျမစ္ဆံုၾကီး၏  ေဘးပတ္လည္မွာ  ျမတ္စြာဘုရား၏  ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါးပံုေတာ္ မ်ားကို  လက္ရာေျမာက္စြာ ပန္းပုထုပံုေဖာ္ထားသည့္      ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါး  ပလႅင္ၾကီးတစ္ခု

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၂) ပလႅင္ၾကီး ေပၚ၌  သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ  ဉာဏ္ေတာ္(၄)ေပ အျမင့္႐ွိ   ဘူမိဖႆမုျဒာ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္   ေဗာဓိသစၥာရ  ျမတ္စြာဘုရား

 (၃) အလ်ား(၁၈)ေပ၊  အနံ(၄)ေပ (၄)လက္မ႐ွိ၊ ခုတင္   ေညာင္ေစာင္းေပၚ၌  သီတင္းသံုးေတာ္မူသည့္  ဉာဏ္ေတာ္  အလ်ား (၁၈)႐ွိ  ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပံု  ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္   သႏိ ၱသစၥာရ ျမတ္စြာဘုရား

 

 

                                                                             သႏိ ၱသစၥာရ ျမတ္စြာဘုရား


 
 

 

 

 

 

                                                                သႏိ ၱသစၥာရ ျမတ္စြာဘုရား


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၄) နတ္႐ုပ္ၾကီးႏွစ္ဆူ

 


(၅) ရဟႏ ၱာပံု သံုးဆူူႏွင့္ အ႐ွင္အာနႏၵာပံု တစ္ဆူ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

အသီးသီး ထုလုပ္ ပူေဇာ္ၾကရာ  တစ္လအတြင္း  အားလံုးျပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့ေပသည္။

                                                                                    

                                                                                               ကုကၠဳိဘုရားၾကီး၏  ထူးျခားခ်က္မ်ား

()   ဤကုကၠိဳပင္ၾကီး၏  ႏွစ္ေပါင္း  (၁၅၀) ေက်ာ္ခန္ ့ေလာက္   သက္တမ္းရင့္ၾကာျခင္း

(၂)    အျမစ္သစ္မ်ား  ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုျဖင့္  အထက္ေပ (၇၀)  အျမင့္တိုင္ေအာင္  ဆန္တက္ေနၾကျခင္း

 

(၃)    လူ ့ဦးေႏွာက္ပံုသဏၭာန္ေပၚေနျခင္:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၄)   ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပံု  ဘုရားၾကီးမ်က္ႏွာေတာ္၌  ကၽြန္းကြက္ပမာ  အကြက္႐ွစ္ျဖာ  ေပၚေနျခင္:

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၅)အႏွစ္ပါေသာ အျမစ္အမေတတံုး ရျခင္းႏွင့္ ထိုအမေတတံုးအတြင္းမွ   “ျဖတ္ျဖတ္၊ ဖ်စ္ဖ်စ္၊ ေတာက္ေတာက္”  အသံမ်ား  အဆက္မျပတ္ ျမည္ျခင္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၆)   ဘုရားဦးေခါင္းေတာ္အတြင္းမွ   ဆံေတာ္မ်ား  ရ႐ွိျခင္း။

 

 (၇)   ဤပင္ကုကိၠဳအေခါက္ႏွင့္  အသားၾကားမွာ  ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏  ဥဏၰလံု ေမြး႐ွင္ေတာ္ပံုပါလာျခင္း။

(၈)ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္စဥ္ ၀ါးမ်ားအတြင္းမွေတြ႕ရွိရေသာ ၀ါးအမေတမ်ား မွတ္တမ္းတင္ထားပုံ

(၉) ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါးပံုေတာ္မ်ား   ေနရာအံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ျပီး     ဖူးျမင္ရသူမ်ား   အံ့အားသင့္ေအာင္

         လက္ရာေျမာက္လွျခင္း။

(၁၀)ဘုရားထုလုပ္ေနစဥ္ ပိေတာက္ပင္ေသးေသးေလးမွ တစ္ပင္လုံး ေ၀ေ၀ဆာဆာ ဖူးပြင့္ ပူေဇာ္ေနပုံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၁)ဘုရားထုလုပ္ေနသည့္ ေနရာအနီးတြင္ မႈိမ်ား ပြင့္လာပုံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၂ )   ဤလူ ့ေလာကတြင္  မ႐ွိေသာ  ထူးျခားေမႊးၾကိဳင္သည့္အနံ ့မ်ား  ရ႐ွိၾကျခင္း။

(၁၃)ညအခါ၀တ္႐ြတ္သံမ်ားၾကားရျခင္း၊႐ုကၡစိုးၾကီးကိုေတြ့ျမင္ရျခင္းႏွင့္ညအခါပန္းပုထုရာႏွစ္ေနရာစလံုမွာ                      ပန္းပုထုသံမ်ား  ၾကားရျခင္း။

ဤ  ဆန္ (၂)ဆန္ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္တို ့သည္  ႐ုကၡစိုးၾကီးေစာင့္ေ႐ွာက္အပ္ေသာ သက္တမ္းရင့္  ဗမာကုကၠိဳသား မ်ားကို ထုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆန္ (၂) ဆန္ ဓာတ္သတၱိမ်ားလည္း ပါေသာေၾကာင့္ လည္း

ေကာင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္အနႏၱ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သက္ေတာ္ထင္႐ွား ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ပြားဘုရားမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သူတို ့၏  ယံုၾကည္မႈ၊   အသိဉာဏ္၊   ျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ  အားေလ်ာ္စြာ  ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို ့ကို   ေပးမည္မွာ  ဧကန္အမွန္ပင္  ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤ   

 ဆန္ (၂) ဆန္  ဘုရားႏွစ္ဆူသည္  ပြင့္ေတာ္မူစကပင္  “ဆုေတာင္းျပည့္သည္”  ဟူေသာ သတင္း ပ်ံ ့သင္းခဲ့ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤကဲ့သို ့ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာေသာ  ႏွစ္ဆန္ဗုေဒၶဘုရားၾကီးမ်ားႏွင့္စပ္၍  ဘ၀ါဘ၀က ေတာ္စပ္ခဲ့ၾကသည့္  မ်ားစြာ ေသာ ေဆြေတာ္မိ်ဳးေတာ္အေပါင္း   သူေတာ္ေကာင္းတို ့သည္  ကုသိုလ္ထူးသည့္  ဘုရားဒါယကာ  ဘုရားဒါယိကာမမ်ား ျဖစ္လာၾကေပဦးေတာ့မည္။

          ႏွစ္ဆန္ဗုေဒၶဘုရားၾကီးမ်ား  ထုလုပ္ရာမွ ထြက္လာေသာ  အျမစ္၊ အႏွစ္၊ အသား၊ အဖတ္စ မ်ားကို  အမႈန္ ့ျပဳ၍  ဌာပနာ ထည့္ထားေသာ   (၃) လက္မခန္ ့႐ွိ  မိုဘုရားမ်ားကိုလည္း  ဂႏၶကုဋိတိုက္ၾကီး  ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသည့္အခါ  မိုးညွင္းသမၺဳေဒၶဘုရားၾကီးကဲ့သို နံရံမ်ား၌  ထား႐ွိပူေဇာ္ရန္  ဆူေရမ်ားစြာ  ထုတ္လုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ဩ၀ါဒအတိုင္း ယခုအခါ မိုဘုရားမ်ားကို လႉဒါန္းႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေရးသားအပ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ယခုအခါ  ႏွစ္ဆန္ဗုေဒၶဘုရားႏွစ္ဆူ  သီတင္းသံုးရန္အတြက္  သမၺဳေဒၶ ပံုစံတူ  ဂႏၶကုဋိဘုရားတိုက္ၾကီးတစ္ဆူ  တည္ေဆာက္ၾကရန္ သစၥေ၀ဒဂူဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ ဦးေဆာင္၍  ဘုရားဒါယကာၾကီး  ဦးေအာင္ဒင္၊ ဦးၾကီးစိုးႏွင္. ဦးညိဳ၀င္း တို ့သည္  စိုင္းျပင္းစီမံလ်က္  ႐ွိၾကပါသည္။

 

                                                                                                             သစၥေ၀ဒဂူဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ

                 ဆန္ႏွစ္ဆန္ဘုရားၾကီးမ်ားကို အလႉခံယူေတာ္မူထားသည့္ ဧရိယာ (၁.၃၇)ဧက က်ယ္၀န္းေသာ  ေျမေနရာမွာ ဂႏၶကုဋိတိုက္ ေဆာက္လုပ္ခါ တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၎အျပင္ဂႏၶကုဋိတိုက္၏  အေပၚစလက္အမိုးေပၚ၌ သမၺဳေဒၶပံုတူေစတီကို  တည္ထားကိုးကြယ္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အလႉ႐ွင္မ်ားမွလႉဒါန္းထားေသာ  ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကို  အဆိုပါေစတီေတာ္အတြင္း မွာ ဌာပနာေပးမည္ျဖစ္ေပသည္။  ေစတီေတာ္ႏွင့္ ဂႏၶကုဋိေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ေငြထဲသို.ဘုရားဒါယကာ၊ “ေ႐ႊသီ၀င္း”  မိသားစုမွ  က်ပ္သိန္းငါးရာ မ,တည္ျပီး  ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားႏွင့္  ဘ၀အဆက္ဆက္က  ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္တို ့၏ ေငြမ်ားကိုပါ ထည့္၀င္ေစလ်က္ တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ဆရာေတာ္မွ ဩ၀ါဒမိန္ ့မွာသည့္ အတိုင္း ယခုအခါ  ဂႏၶကုဋိတိုက္ ေဆာက္လုပ္ရန္  ထည့္၀င္လႉဒါန္းႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

                   ဆန္  (၂)  ဆန္ ဗုေဒၶ  ဂႏၶကုဋီတိုက္   ေဆာက္လုပ္ရန္ 

                             လႉဒါန္းပူေဇာ္ႏိုင္ပါသည္….

၁။         ဉာဏ္ေတာ္အငယ္ဆံုး  အရန္ေစတီတစ္ဆူ                ၅ သိန္း

(ကမၸည္းထိုးေပးပါမည္)

၂။         ဉာဏ္ေတာ္အလတ္  အရန္ေစတီတစ္ဆူ                 ၁၀ သိန္း

၃။         ဉာဏ္ေတာ္အၾကီး     အရန္ေစတီတစ္ဆူ                ၁၄ သိန္း

(ကမၸည္းထိုးေပးပါမည္)

၄။         ထိုင္ေတာ္မူဘုရားတစ္ဆူ(စက်င္ေက်ာက္)              ၁၂  သိန္း

(ကမၸည္းထိုးေပးပါမည္)

၅။         ရပ္ေတာ္မူဘုရားတစ္ဆူ(စက်င္ေက်ာက္)                ၁၈  သိန္း

           (ကမၸည္းထိုးေပးပါမည္)

၆။         တိုင္တစ္လံုး                                                   ၁၄   သိန္း

၇။         မ်က္ႏွာၾကက္တစ္ကြက္                                     ၁၆   သိန္း

၈။         အခန္းတစ္ခန္း                                                ၁၀  သိန္း

လႉဒါန္းႏိုင္သည့္ဌာန

 

၁။         သစၥေ၀ဒဂူ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ မဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ

ေရတံခြန္ေတာင္ေျခအနီး။  ဖုန္း ၀၂-၅၇၅၄၉,၀၉-၂၀၂၅၀၀၁,၀၉-၄၉၂၂၂၁၃၃

၂။         “ေ႐ႊသီ၀င္း”  ေရာင္း၀ယ္ေရး။

၈၄လမ္းx၃၃လမ္းေထာင့္။ ဖုန္း ၀၂-၃၃၁၇၂၊၀၉-၂၀၀၄၅၃၅

 

 

 

 

 

About mandalarthu

mandalar thu has written 39 post in this Website..

   Send article as PDF