မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းဇုန္းအုပ္စု၊ ဖက္ရွည္ေက်းရြာ၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ၎နယ္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းထုိင္ ၁၅ ေက်ာင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဖက္ရွည္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဣႏၵက၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ (၁၄) ပါး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၊ ပညာေရးမွဴ ဦးစန္းျမင့္ႏွင့္ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴ ဦးေမာင္ျမင့္တုိ႔ အျပင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပ႒ာန္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္ CCA ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူတုိ႔၏ (က)စာရင္း (ခ) စာရင္းကုိ ေသခ်ာျပဳစုၾကရန္၊ အထက္က ၫြန္ၾကားလာသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မျဖစ္မေနလုိက္နာရန္၊ အထက္က သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ားကုိ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကရန္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးမွ သာသနာေရးဆုိင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးတုိ႔မွ ပညာေရးဆုိင္ရာ၌ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ မိန္႔ၾကားေပးရန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ဘက
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္အသီးသီးတုိ႔ကလည္း မိမိတုိ႔ ပညာသင္ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳအရ လုိအပ္ေနသည္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး CCA ပညာသင္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၇/၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ Unicef ၏ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ယခု ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ၎ Unicef သုိ႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလႊာႏွင့္ ႏုိင္ငံအဝန္းရွိ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေလ့ရွိေသာ ရွိန္းဟုတ္ကုမၸဏီသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံလႊာတင္ရာတြင္ ဝုိင္းဝန္းလက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးကုိ သံုးနာရီၾကာ စည္းေဝးၿပီးေနာက္ ေလးနာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။

About ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္

ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္ has written 7 post in this Website..

သာမန္စာေပ ၀ါသနာရွင္ တစ္ဦးပါပဲ။ http://jqy.myanmarfriendsday.net/ ဒီဆုိက္မွာ ဘာသာေရး ေရးတယ္။ http://kpubzb.blogspot.com မွာ ကဗ်ာေရးတယ္။ http://poem.myanmarfriendsday.net မွာ ကဗ်ာေတြကုိ ေရြးတယ္။ http://friendsdaygroup.ning.com/ မွာ အက္ဒမင္လုပ္တယ္။ ဒါပါပဲ