ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေရာက္တက္ရာရာေျပာၾကရင္း လူေကာင္းလူေတာ္နဲ႔ လူေတာ္လူေကာင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မကို သူငယ္ခ်င္းက လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ခ်င္လား လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ခ်င္လားလို႔ ေမးပါတယ္။ စကားလံုးႏွစ္ခုက တူမလိုလိုနဲ႔ ေသခ်ာစဥ္းစားလိုက္ေတာ့ မတူတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။
ကၽြန္မကေတာ့ လူေကာင္းလူေတာ္ပဲ ျဖစ္ခ်င္လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္ ….

ေရွးယခင္ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားလက္ထက္တုန္းက လူေတြမွာ လူေကာင္းေတြမ်ားျပီး လူေတာ္နဲပါတယ္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းျပီး ရိုးသားၾကသူမ်ား ေပါမ်ားခဲ့ၾကျပီး အသိပညာအတတ္ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးနဲပါးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေကာင္းျပီးမွ လူေတာ္ျဖစ္ႏိုင္လို႔ လူေကာင္းလူေတာ္ေခတ္လို႔ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (လူေကာင္းမွ လူေတာ္ျဖစ္ႏိုင္)

အခုေခတ္က်ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားတယ္။ လူေတြမွာ လူေတာ္မ်ားလာျပီး လူေကာင္းနဲလာပါတယ္။ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြသင္ၾကားႏိုင္လို႔ လူေတာ္ေတြေပါမ်ားလာေပမယ့္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းမွာ အားနဲလာပါတယ္။ ပညာပိုသင္ႏိုင္မွသာ အသိဥာဏ္တိုးျမင့္လာျပီး လူေကာင္းျဖစ္လာမည့္ အခြင့္အေရးရႏိုင္မည္ျဖစ္ေပမယ့္ ပညာသင္ယူခြင့္မရႏိုင္တဲ့ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လူေကာင္းျဖစ္ရန္ အခြင့္အေရးနဲလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတာ္ျပီးမွ လူေကာင္းျဖစ္ႏိုင္လို႔ လူေတာ္လူေကာင္းေခတ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ (လူေတာ္မွ လူေကာင္းျဖစ္ႏိုင္)

ကၽြန္မ၏ စိတ္ကူးနဲ႔အေတြး သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။

weiwei

About weiwei

weiwei has written 367 post in this Website..

မဂၤလာပါ ....