ကမာၻတစ္လႊား နာမည္ေက်ာ္ လူသံုးမ်ားသည့္ Google Search Engine တြင္ ဇြန္လ 14 ရက္ေန႔ မွ စင္တင္ကာ အသံျဖင့္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ Voice Search အပါအ၀င္ ရွာေဖြေရးနည္းပညာသစ္မ်ား ထည့္သြင္းလာေၾကာင္း ျပည္တြင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူအသိုင္းအ၀ုိင္း ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ နည္းပညာသစ္မ်ား တြင္ Search box သို႕ စာရိုက္ထည့္ရန္မလိုဘဲ မိုက္ခရိုဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ အသံျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္သည့္ Voice Search ၊ Search Box တြင္ ေသာခ်က္စကားလံုးမ်ား ( Keyword)  မ်ား အစား ဓါတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္း ရွာေဖြႏိုင္သည့္ Search by Image ႏွင့္ ရွာေဖြမႈရလဒ္ Web Page မ်ားကို သမားရိုးက် အေျခအေနထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ Instant Pages ဆိုသည္ နည္းပညာသစ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါစြမး္ေဆာင္ရည္မ်ားကို Google ထုန္ Chrome Browser သံုးစြဲသူမ်ားသာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ ထုန္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။

 

” Chrome Browser အတြက္ Promotion လုပ္တာမ်ိဳးပါ ။ ဒါေပမဲ့ Voice Search လို နည္းပညာမ်ိဳး က Disable ေတြ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာ တစ္္ခုမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အသံျဖင့္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ နည္းပညာမွာ iPhone   ႏွင့္ Google ထုတ္ Android သံုး Handheld Device မ်ားတြင္ ယခင္ကတည္း က အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ အဆိုပါနည္းပညာမ်ာကို Desktop ကြန္ျပဴတာတြင္ အသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Google Voice Search ကို အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကြန္ျပဴတာတြင္ မိုက္ခရိုဖုန္း တစ္ခု တပ္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး Google Search Bar ညာဘက္ျခမ္းရွိ မိုက္ခရိုဖုန္းပံု Icon ကို ႏွိပ္ကာ မိမိရွာေဖြလိုသည့္ စကားလံုး သို႔မဟုတ္ စကားစုကို အသံျဖင့္ ေျပာဆို၍ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  သို႔ရာ၌ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စကားကို သာ အသံုးျပဳ၍ရွာေဖြ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Google Voice Search သည္ စာလံုးေပါင္းရန္ ခက္ခဲ့သည့္ ရွာေဖြမႈမ်ား ၊ အလြန္အမင္း ရွည္လ်ားသည့္ ရွာေဖြမႈမ်ား အတြက္ အသံုး၀င္မည္ျဖစ္ျပီး မိမိ ကြန္ျပဴတာ တြင္ အသံျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း ၊ စာရိုက္ရန္မလိုအပ္ျခင္း တုိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ အဆုိအရ သိရသည္။ Google ၏ ႏွစ္အလိုက္ ရွာေဖြေရးနည္း ပညာတုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို http://www.google.com/insidesearch/voicesearch.html  တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref; The Voice Journal, Vol.7/No.28

About we R one

has written 65 post in this Website..

https://5tds.wordpress.com/