ဘယ္လုိလူမ်ားကုိ ေလးစားအပ္ေသာ လူလုိ႔ထင္ပါသလဲ။

ရြာသူရြာသူမ်ားရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ေလးက ုိသိပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္လုိလူကုိေလး

စားအပ္ေသာလူလုိ႔ေတြးၾကည့္တာသိပ္မေတြးတတ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ရြာသူ ရြာသား

တုိ႔ရဲ႕အကူအညီ ကုိလုိအပ္ပါတယ္။ ကူညီၾကပါ။

About Big Defender

has written 13 post in this Website..