အဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရး အစီအစဥ္တြင္ ဂုဏ္ထူးတန္းေခၚ မာစတာအတန္းမရွိ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာတကၠသိုလ္ မွာ မေကြးတိုင္း ၊ မေကြးျမိဳ႕သို႔ ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊အင္းစိန္က်န္းမာေရးမွဴးသင္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေသာ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္(university of community health) ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ေက်ာင္းဆင္းဦးေရမွာ ၁၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ အားလံုးမွာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ မာစတာတန္းသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေစလႊတ္ခံရျခင္း၊ တက္ေရာက္ရျခင္းမရွိပါ။ အဆင္႔ျမွင္တင္ေပးျခင္းမရိွခဲ႔ပါ။ယခင္ဒုတိယ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးေဒါက္တာ ျမဦး လာေရာက္ စဥ္ ယခုလိုျဖစ္ေနတာကို မသိပါဟုေျပာခဲ႔ျပီး ေျဖရွင္းေပးခဲ႔ ျခင္းလည္းမရွိခဲ႔ပါ။ယခုကဲ႔ သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအားအလြန္နစ္နာျပီး စိတ္ပ်က္ အားေလွ်ာ႔ ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုက်န္းမာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ ထံသို႔ သိေစရန္ႏွင္႔ မိမိတို႔၏က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေလာင္းလ်ာမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးအားေပးကူညီကာ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးပါရန္ ယခုစာကို ေရးသားလုိက္ရပါေၾကာင္း။

About ုုko sai naung

has written 2 post in this Website..

one of a public health worker in Myanmar ,specific with preventive medicine.