မန္မာႏိုင္ငံကို လာၾကမည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအား ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တို႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ ေမလဆန္းမွစၿပီး ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ၂၈ ရက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိပါဟုသိရသည္။ အကယ္၍ ဆိုက္ေရာက္ လုပ္ငန္းဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္ ၁၈ ေဒၚလာ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၄ နာရီ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္္။ အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ဗီဇာထုတ္ေပးမည္ဟုသိရသည္။ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး သက္တမ္း ၆ လရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္လက္မွတ္ ျပႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ထုတ္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ အြန္လုိင္းမ၊ွတစ္ဆင့္လည္း ႀကိဳတင္ ရႏိုင္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈပိုမ်ားလာဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မွ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..