ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးတြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ (CEO) Mr Ross Dunkley ၏အမႈကုိ၂၀၁၁ခု၊ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ် မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမွ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ(CEO) Mr Ross Dunkleyသည္ တရားလုိ မခိုင္ဇာလင္းအား နာက်င္ေစခဲ့ေသာအမႈ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၂၃)အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁)လ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ လ၀ကအက္ဥပေဒ (၁၃(၁) အရ ဒဏ္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ တိတိေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အျပစ္ေပးခံရေသာ ေထာင္ဒဏ္(၁)လကုိ တရားခံ) ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ (CEO) Mr Ross Dunkley အား ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း(၄၄) ရက္ျဖင့္ ေၾကေစေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစီရင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Mr Ross Dunkley မွ ၄င္းတြင္ အျပစ္လုံး၀မရွိေၾကာင္း၊ တရားလုိ မခိုင္ဇာလင္းအားလည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယခုခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔အေပၚတြင္လည္း ေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ (CEO) Mr Ross Dunkley ေနာက္ဆုံးအမႈ ရုံးခ်ိန္းရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးသုိ႔ ဇြန္လ(၃၀)ရက္၊ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ေရာက္ရွိလာစဥ္

Mr Ross Dunkley ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္လူႀကီးတစ္ဦး

ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ(CEO) Mr Ross Dunkleyမွ၎းအား တရားရုံးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔အေပၚ ေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ေျပာၾကားေနစဥ္…

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..

   Send article as PDF