စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က သစ္တိုင္ ၊ အုပ္ၾကြပ္ မိုး အေဆာက္အဦး ၿဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ 1900 ၿပည့္ႏွစ္တြင္ ” စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္ ” တို႔က မတည္ၿပီး ပထမအၾကိမ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား အသစ္မြမ္းမံ ၿပဳၿပင္ခဲ႔ရာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း အႏုစိပ္ လက္ရာမ်ားကို လွပစြာ သစ္ထြင္း လက္ရာမ်ားႏွင္႔ တန္ဆာ ဆင္ကာ တိုက္ေက်ာင္းအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ (“စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္” ဆိုသည္မ်ား ၿမန္မာမွဳၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး တရုတ္နာမည္အစစ္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ) ၊ ထိုေခတ္ ေငြစင္ ဒဂါၤး (10570 က်ပ္ 50 ၿပား) ကုန္က်ကာ ေရတြင္းအတြက္ “ေဒၚေရႊခက္” မွ လွဴဒါန္းၿပီး ေငြ 200 ကုန္ေၾကာင္း ေက်ာက္စာ ေရးထိုးခဲ႔ပါသည္။ အဂၤလိပ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္ ကာလ “ပိုင္ကြမ္ေမ” ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ သာသနာေၿမအၿဖစ္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ( စာအုပ္အတြင္းတြင္ ပိုင္ဂြမ္ေမ ဟုေရးထားေသာ္လည္း ဂြမ္ ဆိုသည္မွာ တရုတ္အသံထြက္မရွိသၿဖင္႔ အနီးစပ္ဆံုး “ကြမ္” ဟုယူထားပါသည္။) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မသမာသူမ်ား ခိုးယူေသာေၾကာင္႔ ေ၇ွးေဟာင္း သမုိင္း၀င္း တရုတ္ပိႆာခ်ိန္ 108 ပိ

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..

   Send article as PDF