ဆင္းရဲ မြဲေတမွဳ ပေပ်ာက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ၏ တစိတ္တေဒသ အျဖစ္ ေနရာေဒသ အႏွံ႕ ၂ လံုးထီ ၊ ၃ လံုးထီမ်ားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေနမွဳကို အမ်ားျပည္သူမ်ားက ၾကိဳဆိုလ်က္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာက္ရိုးမီး ကဲ႔သို႔ ခန တာ ႏွိမ္နင္းျခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရ ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေစလိုၾကပါသည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလာင္းကစားလုပ္သူမ်ားကို သာ ဖမ္းဆီးျခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ဘဲ လာဘ္စား ကာ ဒိုင္မ်ားကို အကာကြယ္ ေပးထားၾကေသာ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ကိုလည္း နိမ္နင္းသင္႔ေၾကာင္း မ်ားကို အသံ က်ယ္ က်ယ္ ေျပာၾကားေနၾကပါေၾကာင္း။

About ုုko sai naung

has written 2 post in this Website..

one of a public health worker in Myanmar ,specific with preventive medicine.

   Send article as PDF