ရန္ကုန္ျမဳိ႕မွာ ေနတာၾကာေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးမွာေန ရတာတျဖည္းျဖည္းေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ျမိဳ႕ျပလူေတြ မွာရုိးသားမူေတြေပ်ာက္လာတာကုိ ေတြ႔လာတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ရတာကုိ ရြာသူရြာသူမ်ား

၀ုိင္းျပီးေဆြးေႏြးေပးၾကပါလုိ႕။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Big defender

About Big Defender

has written 13 post in this Website..

   Send article as PDF