တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မူးသစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခံရသည့္ အက္ခ္မားလ္ရွိတ္ခ္

ႏိုင္ငံတကာတရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ထိုက္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ကာ စီရင္အျပစ္ ေပးၾကသည္။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ေနာက္ေနာင္တြင္အလားတူျပစ္မႈမ်ဳိးထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳၾကေစရန္ ထိုသို႔အျပစ္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေနာက္ခံ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမတူညီျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးပံုျခင္းကြာျခားတတ္ၾကသည္။လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာသည့္ ၂၀ရာစုအတြင္း လူ၏အသိဥာဏ္သည္လည္း အတိုင္းထက္အလြန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာတြင္ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္တိုင္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုး ထားလာၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အမွားျပဳလုပ္တတ္ေသာလူသား၏သဘာ၀ကို ေထာက္ထားကာ ယခင္က ရွိခဲ့ေသာတရာဥပေဒစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ေသဒဏ္ဟူ၍ပင္ မထားရွိသင့္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေသဒဏ္ရွိေနေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။ယေန႔ၾကားသိရေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒအရ ေသဒဏ္အျပစ္ေပး လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အသက္၅၃ႏွစ္အရြယ္ အက္ခ္မားလ္ရွိတ္ဆိုသူကို ဘိန္းျဖဴ ၅၀ဂရမ္ လက္၀ယ္သယ္ေဆာင္လာမႈျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒအရ ေသဒဏ္အျပစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၄င္းသည္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္း ေနသည္ဟု သိရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ မေထာက္မညွာျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက တ႐ုတ္အစိုးရကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။အလားတူပင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ကလည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

အျပစ္က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ တစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မႈျပဳသင့္သည့္တိုင္ မည္သည္ကိုမွ်မေထာက္ထားဘဲ မ်က္ကန္းတရားဥပေဒစီရင္ခ်က္ျဖစ္ေနေသာ ထိုစီရင္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒပညာရွင္မ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

တရားဥပေဒဟူသည္ လူသားထုစုစည္းေနထိုင္ရွင္သန္ေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကအတြက္ ေရးဆြဲ ဖန္တီး ထားျခင္းျဖစ္ရာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္လည္း တရားမွ်တသင့္ပါသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေသဒဏ္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ဘ႐ူႏိုင္း၊တ႐ုတ္၊အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊အီရန္၊အီရတ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ကူ၀ိတ္၊လာအို၊မေလးရွား၊အိုမန္၊ပါကစၥတန္၊စင္ကာပူ၊ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ထိုင္း၊အေမရိကန္၊ဗီယက္နမ္၊ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတို႔တြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ယင္းေသဒဏ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ားတြက္ ခ်မွတ္ေသာ ေသဒဏ္မ်ားကို လူသားတရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္မွ အၿပီး႐ုပ္သိမ္းသင့္ေနၿပီဟု ထင္ျမင္ယူဆမိေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..