ရန္ကုန္သုိ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသစ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လာမည့္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ပိုမိုျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာအားေပးေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုေလးရံုျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ရြာမ၊ အလံု၊ သာေကတ၊ ေလွာ္ကားတို႔အတြက္ ဧရာဝတီတုိင္း ရတနာ ကမ္းလြန္ေရနံတြင္းမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ၂၄လက္မပိုက္လိုင္းျဖင့္ သြယ္တန္းပို႔လႊတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ယခင္ထက္ပိုမိုေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..